Umělecká cena česko-německého porozumění 2016 pro Daniela Hermana a Bernda Posselta

07.12.2016 13:29

Umělecká cena česko-německého porozumění je každoročně od r. 1994 udělována Spolkem Adalberta Stiftera (Mnichov) společně s Nadací Brücke/Most, Pražským literárním domem, arte videndi Berlin a Collegiem Bohemicem Ústí nad Labem. Je určena významným osobnostem, které se zasazují o porozumění mezi Čechy a Němci, odstranění předsudků a angažují se na poli zlepšení česko-německé spolupráce. Jako ceny nejsou udělovány finanční prostředky, ale umělecká díla.

Letos budou vyznamenáni Daniel Herman, ministr kultury České republiky (Praha) a Bernd Posselt, politik ve věci vyhnanství, MdEP a.D. (Mnichov). Čestná ocenění putují za spisovatelem Radkem Fridrichem (Děčín) a Alicí Scholze z česko-německého rodinného spolku (Berlín).

Udílení cen se bude konat 12. prosince 2016 v Sulzbach-Rosenbergu v Bavorsku.

Kontaktní osobou pro další informace je Peter Baumann (Brücke/Most-Stiftung).

Tisková zpráva (v něm. jazyce)