Vánoční přání

20.12.2015 10:47

Vážení členové Sdružení Ackermann–Gemeinde, 

milí čtenáři,

 

rok 2015, za kterým se ohlížíme, byl politicky a společensky neklidným rokem. Vnímaví lidé již několik let cítí, že doba bude spíše složitější než lepší. Tento pocit v posledním roce zesílil. Celá Evropa i jednotlivé země v ní se musely vyrovnávat s nejrůznějšími podobami krize a zdaleka ještě nejsme v tomto snažení u konce: Spor  mezi Ruskem a Ukrajinou, měnová krize v Řecku, migrační a uprchlická krize, stejně jako krize, kterou rozpoutal zločinný terorismus. Některé jiné krize známe již dlouho, zůstávají ovšem nadále aktuální:  Nenasytnost a bezohlednost, neschopnost uspořádat si životní hodnoty, lhostejnost, sobectví a nedostatek solidarity – to jsou jen některé z nich.

Uprostřed této neklidné doby slavíme Vánoce. Slavíme narození Boha člověka, Ježíše Krista. Když se jako křesťané díváme na tuto událost z univerzálního úhlu pohledu, nemůžeme říct nic jiného, než že toto narození bylo přelomem v dějinách lidstva. Z jakého důvodu? Od té doby, co se Bůh v dítěti z Betléma stal člověkem, víme  s neochvějnou jistotou, že ani svět, ani každý z nás není odkázán sám na sebe. Bůh vyjádřil oné noci jeho lásku k nám a jeho zájem o nás takovým způsobem, jaký si lidé předtím nedokázali představit ani v těch  nejodvážnějších snech. Od doby narození Ježíše Krista si však můžeme být jisti: Bůh je tu s námi. Je zde v každé krizi, v každém strachu, v každé nouzi a chudobě, v každém utrpení. Jaká naděje nám byla skrze toto poznání darována! Na všechno temné v našem světě i v našem životě dopadá světlo z ukrytého nitra. Samozřejmě nás událost Vánoc nezbavuje vlastní zodpovědnosti. Vlastně jsme vyzýváni, abychom napodobovali Boha. Také my bychom měli  v našem okolí a dle našich možností vnést trochu světla do temnoty. To, že se to může podařit, nám ukazují nejen příklady z historie, ale i působivé skutky lidí v současnosti. Často takoví lidé žijí v naší bezprostřední blízkosti. Poznáme je podle jejich láskyplného srdce, dovedou podat pomocnou ruku a mají úsměv ve tváři.

 

Nenechejme si v období plném obav vzít tu radost z prožívané lidské blízkosti. To je mé přání k Vánocům nám všem!  

 

P. Martin Leitgöb
Duchovní rádce, Sdružení Ackermann-Gemeinde

 

Sdružení Ackermann-Gemeinde přeje požehnané svátky vánoční a do nového roku spokojenost a pevné zdraví!

 
 
 
(obrázek: Anbetung der Könige. Ausschnitt aus: Email-Altar des Nikolaus von Verdun. Stiftsmuseum Klosterneuburg.)