Výstava Svědkové lidskosti v Opavě

19.12.2017 13:02

Dne 15. prosince 2017 byla výstava Svědkové lidskosti zahájena v Opavě. Přečtěte si článek člena předsednicva Sdružení Ackermann-Gemeinde, Ing. Hanse D. Korbela, z  novin Region Opavsko.

 

Za přítomnosti necelé stovky lidí byla v obchodním centru „Breda“ v Opavě v pátek 15.12.2017 zahájena zajímavá výstava „Svědkové lidskosti“. Výstava představuje 10 osobností, sudetoněmeckých křesťanů, kteří za svůj odpor vůči nacismu zaplatili svými životy.

Výstavu zahájil předseda Slezského německého spolku v Opavě Ing. Hans D. Korbel, který uvedl, že výstava má přispět hlavně ke zboření nám více než 40 let komunistické propagandy vštěpovaného mýtu, že všichni sudetští Němci byli příznivci a podporovateli nacismu. Uvedl také, že v podstatě prvními oběťmi po obsazení Sudet v roce 1938, stejně tak jako po obsazení zbytku Československa v březnu 1939, byli právě zdejší Němci, a to jak hlavně z řad komunistů a sociálních demokratů, ale i církevních funkcionářů. Vždyť stejně jako komunistický režim, tak i nacisté, se snažili církev vyhladit.

V zastoupení ostravsko-opavského biskupa mons. Františka Václava Lobkowicze se zahájení zúčastnil opavský děkan P. Dr. Jan Czudek. Ten ve svém krátkém vystoupení poukázal zejména na to, že církev ke zvěrstvům nacismu nemlčela, jak je jí často vytýkáno, o čemž svědčí jednak encyklika papeže Pia XI z roku 1937  Mit brennender Sorge (s horoucí starostí), ale také tato výstava.

Zástupce německé Ackermann-Gemeinde, její dlouholetý duchovní rádce, emeritní probošt vyšehradské kapituly a nositel řádu TGM, Mons. Anton Otte, ve svém krátkém vystoupení zdůraznil nutnost poučení se z minulosti zejména v dnešní době, kdy se Evropou znovu začíná šířit nenávist ke každému, kdo nějak odlišuje. Upozornil, že právě takové odlišování vedlo k hrůzám let 1938 – 1945. Tato výstava by měla přispět k tomu, aby se lidé zamysleli nad důsledky takových jevů.    

Výstava je společným dílem tří organizací: Sdružení Ackermann-Gemeine v Praze, Ackermann-Gemeinde Mnichov a České křesťanské Akademie Praha.  V závěru proto předseda Slezského německého spolku představil dvě z nich. Ackermann-Gemeinde Mnichov, je organizace sudetoněmeckých křesťanů vysídlených po válce z Československa. Vznikla jako podpůrná organizace již v roce 1946 aby pomáhala v těžkých začátcích vysídleným Němcům. Po celou dobu usiluje o napravení vztahů mezi Čechy a Němci. Po hospodářském vzestupu Německa se zaměřila na pomoc církvi v Českolovensku. A Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze, která s obdobným zaměřením působí v České republice.

Zahájení výstavy hudebně doprovodilo hornové trio Církevní konzervatoře Opava.

Ing. Hans D. Korbel