Výstava Svědkové lidskosti v Opavě

22.02.2018 11:13

Za přítomnosti necelé stovky lidí, byla v obchodním centru „Breda“ v Opavě v pátek 15.12.2017 zahájena výstava „Svědkové lidskosti“. Výstavu zahájil předseda Slezského německého spolku v Opavě Ing. Hans D. Korbel, který uvedl, že výstava má přispět hlavně k zboření nám více než 40 let komunistické propagandy vštěpovaného mýtu, že všichni sudetští Němci byli příznivci a podporovateli nacizmu. Uvedl taky, že v podstatě prvními oběťmi po obsazení Sudet v roce 1938, stejně tak jako po obsazení zbytku Československa v březnu 1939, byli právě zdejší Němci, a to jak hlavně komunistů a sociálních demokratů, ale i církevních funkcionářů. Vždyť stejně jako komunistický režim, tak i nacisté, se snažili církev vyhladit. V zastoupení ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze se zahájení zúčastnil opavský děkan P. Dr. Jan Czudek. Ten ve svém krátkém vystoupení poukázal zejména na to, že církev ke zvěrstvům nacismu nemlčela, jak je jí často vytýkáno, o čemž svědčí jednak encyklika papeže Pia XI z roku 1937  Mit brennender Sorge (s horoucí starostí), ale také tato výstava. Zástupce německé Ackermann-Gemeinde, její dlouholetý duchovní rádce, emeritní probošt vyšehradské kapituly a nositel řádu TGM Mons. Anton Otte, ve svém krátkém vystoupení zdůraznil nutnost poučení se z minulosti zejména v dnešní době, kdy se Evropou znovu začíná šířit nenávist ke každému, kdo nějak odlišuje. Upozornil, že právě takové odlišování vedlo k hrůzám let 1938 – 1945. Tato výstava by měla přispět k tomu, aby se lidé zamysleli nad důsledky takových jevů. Zahájení výstavy hudebně doprovodilo hornové trio Církevní konzervatoře Opava. Dne 15.1.2018 byla díky panu Ing. Korbelovi a Mudr. Dratvové výstava přemístěna do Franciscanea, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv Františka, Sušilova 1, Opava - v areálu Slezské nemocnice, kde bude ke shlédnutí do konce března 2018.

Autor posledních dvou fotek: p. Josef Jirásko