Zahájení výstavy Svědkové lidskosti dne 16. dubna 2018 v Bílovci

11.06.2018 10:46

Dne 16. 4. 2018, se uskutečnila vernisáž k výstavě Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945.

Výstava byla zahájena P. Lumírem Tkáčem. Na zahájení se se svými zdravicemi podíleli také jednatelka Sdružení Ackermann-Gemeinde, Eva Engelhardt, člen Sudetoněmeckého Landsmannschaftu, prof. Ulf Broßmann a také místostarostka města Bílovec, paní Sylva Kovačiková.

Výstava představuje deset životních příběhů deseti osob z křesťanského prostředí, kteřé se během druhé světové války nebáli postavit nacismu.