Česko-německý piknik na Vyšehradě

V sobotu 7. srpna se, za nádherného počasí a ve sváteční atmosféře, uskutečnil náš dlouho očekávaný Česko-německý piknik na Vyšehradě. To, co jsme si dlouhou dobu museli odpírat a čeho jsme se nepochybně nemohli dočkat, se konečně stalo skutkem. Společné česko-německé setkání na jedné půdě - na Vyšehradě!

Dlouho připravovaná událost se konala v rámci oslav 75. výročí od založení Ackermann-Gemeinde, naší sesterské organizace z Mnichova, která vznikla v roce 1946 a na jejíž činnost navazuje od roku 1999 naše Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Do budoucna společně!

Obě organizace se při příležitosti Česko-německého pikniku prezentovaly společným prohlášením, v němž vzpomenuly čerstvě nabyté zkušenosti s útrapami, které nám přinesla koronavirová pandemie a s ní související vzájemné odcizení obou sousedních zemí. SAG i AG se proto v prohlášení vyslovily pro další setkání.

"I do budoucna budeme, jakožto společenství vycházející z křesťanské víry, usilovat o smířené a živé sousedství Čechů a Němců a angažovat se pro svobodnou a sjednocenou Evropu."

Bohatý program na Vyšehradě

Pro návštěvníky pražského Vyšehradu byl v rámci Česko-německého pikniku přichystán bohatý program pro děti i dospělé, který stál na pevných kulturních i duchovních základech.

Celou naši vyšehradskou slavnost odstartovala už v 9:30 dopoledne česko-německá bohoslužba, kterou v bazilice svatého Petra a Pavla pronesl Mons. Tomáš Holub. Po tomto silném začátku byla dalším bodem na programu, rovněž v bazilice svatého Petra a Pavla, tzv. polední meditace, jejíž účastníci se mohli zaposlouchat do českých i německých meditačních textů za doprovodu varhanní hudby.

Nebyly to ale jenom kázání, meditační texty a varhany, čím jsme návštěvníky našeho Česko-německého pikniku do baziliky svatého Petra a Pavla lákali. Ve vnitřních prostorech jedné z vyšehradských chloub totiž na naše hosty čekala také výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938-1945, jež přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu.

Krátce po poledni už následoval piknik jako takový. Zájemci si s sebou na Vyšehrad mohli přinést deky či vlastní jídlo. Kdo si ale nic na zub nevzal, o hladu, díky nám, nezůstal. V prostorách areálu Akropole totiž bylo možné si občerstvení zakoupit přímo na místě a sledovat tak vyhlášení vítězů Silvestrovského běhu, které bylo součástí této části programu, s plným žaludkem.

Tou dobou už byl v plném proudu program v nedalekém Starém purkrabství, kde už od 11 hodin naplno probíhal seriál připravených diskuzí na nejrůznější témata spojená se soužitím Čechů a Němců bok po boku.

Chceme vidět rozdíly?

Vůbec první ze tří pětasedmdesátiminutových diskuzí nabídla debatu na téma Křesťané v Česku a Německu - slova, nebo činy? O své postřehy se přišli podělit abatyše česko-německého opatství Venio Francesca Stanislava Šimuniová, bývalý generální tajemník Ústředního výboru německých katolíků Stefan Vesper a Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze.

Účastníci diskuze vedli velmi plodnou debatu, během níž se zmíněnému tématu dokázali věnovat z obecnějšího i konkrétnějšího hlediska. "Samozřejmě tam jsou jazykové a kulturní odlišnosti. Dále jsou tam rozdíly ve zkušenostech, které souvisejí spíš s politikou nebo běžným životem," zamyslela se nad detaily, které Čechy a Němce činí rozdílnými, abatyše Šimuniová.

S hledáním odlišností mezi křesťany v obou zemích už však byla o něco zdrženlivější: "Na křesťanské úrovni asi ani žádné velké rozdíly mezi Čechy a Němci vidět nechci," podělila se o svou zajímavou myšlenku, kterou následně i rozvedla: "Myslím si, že jako křesťané jsme si skutečně všichni rovni. Zažíváme stejné slabosti, stejné starosti, ale také stejné radosti. Věřím, že vírou jsme spojeni."

Do další, tentokrát už odpolední, debaty se zapojil i předseda našeho Sdružení Ackermann-Gemeinde Daniel Herman. Spolu s ním vzali mikrofon do ruky předseda mnichovské Nadace Adalberta Stiftera Peter Becher a ředitelka spolku Antikomplex Tereza Vávrová, aby spolu diskutovali na téma Dějiny Čechů a Němců - příkopy, nebo mosty?

Sousedící země = užší vztahy

Také třetí a zároveň poslední diskuze měla velmi silné obsazení: senátor Mikuláš Bek, europoslankyně Markéta Gregorová, a předseda Ackermann-Gemeinde Martin Kastler. Téma debaty? Češi a Němci v Evropě - brzda, nebo motor?

"Česko-německý piknik není jen připomínkou vztahů minulých, ale především budování vztahů nových a upevňování toho, co jako Češi i Němci máme," poznamenala jediná žena debaty, europoslankyně Markéta Gregorová. "Jak padlo i v diskuzi, které jsem se účastnila, sousedící země mají vždy užší vztahy než země, které k sobě mají geograficky dál. Z toho úhlu pohledu by se tedy zdálo, že nemáme nikterak výjimečné vztahy. Unikátní však je, jak odlišně, leč vedle sebe, jsme se rozvíjeli a co si díky tomu teď můžeme nabídnout, ať už bilaterálně nebo v rámci Evropské unie."

Diskuze, ostatně jako celý Česko-německý piknik na Vyšehradě, jasně naznačila potenciál, jaký česko-německé sousedství pro oba státy má. "Celou akci považuji za užitečnou právě v tom si připomínat, čím výjimeční jsme i čím výjimeční nejsme, abychom toho mohli patřičně využít," řekla závěrem Markéta Gregorová, česká europoslankyně.

Kromě zmíněných diskuzí byla pro návštěvníky velkým tahákem tzv. živá knihovna v areálu Akropole. Ta probíhala ve čtyřech tematických stanech, v nichž zajímavé osobnosti vyprávěly o svých životních příbězích.

Příběh velké česko-německé lásky

Jedním ze čtyř tematických stanů, v nichž souběžně proběhlo šest půlhodinových výstupů, byl i ten sousedský. Právě v něm vystoupili se svým silným životním příběhem manželé Dulíčkovi, kterým změnila život zdánlivě tak obyčejná věc, jakou je dobrovolnictví. Během něj totiž Čech Lukáš a Němka Natascha našli jeden druhého.

"Poznali jsme se během Evropské dobrovolné služby, kdy jsem působil v Ackermann-Gemeinde v Mnichově a má budoucí žena byla v Praze u Antikomplexu. K našemu prvnímu sekání došlo v září 2014 na jedné akci pro odsunuté Němce v mnichovském Maximilianeu. Já jsem se účastnil za AG a Natascha za Antikomplex. Když jsme se tam při recepci potkali, dali jsme se do řeči a pak už to šlo ráz na ráz," prozradil manžel Lukáš, jak došlo k prvnímu setkání s jeho drahou polovičkou.

Pochopitelně se nevyhnul ani otázce na kulturní rozdíly mezi ženami z obou zemí: "Řekl bych, že německé ženy jsou emancipovanější než ty české. Natascha je naštěstí skvělá výjimka, s tím jsem moc spokojený. Je to třeba tak, že nemá problém pro mě vařit, ale vím, že v Německu je celá řada žen, která by ten problém měla," uvědomuje si výjimečnost své ženy šťastný manžel.

"Další maličkost, která mě napadá, je, že české ženy s sebou takřka vždycky nosí kabelky, v nichž mají všechny praktické věci. Moje žena má třeba kabelku, ale vůbec v ní nemá kapesníky nebo pití. Na to ji musím upozorňovat. Zkrátka mi připadá, že české dívky jsou za každou cenu praktické," prokázal smysl pro detail pan Dulíček. Jeho paní v tom nezůstala dlouho pozadu: "Mě zase napadá, že se v Česku všichni všude zouvají. Nejen na návštěvě, ale třeba i u doktora."

Během života v obou sousedních státech poznal Lukáš Dulíček i rozdíly z kategorie obecných: "Když to vezmu ve větším měřítku, německá společnost je asi trochu tolerantnější a otevřenější - snad i kvůli kulturní a rasové rozmanitosti. Když má někdo v Česku jinou barvu pleti nebo je přistěhovalec, tak se na to přece jen díváme jinak. Máme jiné vnímání toho, co je korektní a co nekorektní," prozradil svůj pohled na věc.

Z lidického očistce až na Vyšehrad

V živé knihovně se to silnými příběhy jen hemžilo. Ve stanu svědků sklidil potlesk pan Jiří Pitín, přeživší lidického masakru z června roku 1942. "Měl jsem to štěstí, že jako školák jsem to tak těžce nevnímal. Jistě každý pochopí, že v dětství mají kluci jiné starosti," svěřil se pan Pitín, kterému v době vyhlazení Lidic bylo pouhých sedm týdnů. "Teprve když jsem byl starší, tak jsem si začal více uvědomovat."

"Moje tetička, která nahradila mé rodiče, se o mě dobře starala, byť za, sociálně, ne úplně ideálních poměrů. Pracovala jako uklízečka, doma jsme bydleli v jedné místnosti, což vlastně byla bývalá sušárna," vzpomínal na své specifické dětství.

"Pamatuji si, že tam byla taková předsíňka s dveřmi, které měly rozbité a poslepované okénko. To proto, že po atentátu na Heydricha prohledávaly všechny německé složky spoustu bytů, aby našly ty, kteří měli s atentátem co dočinění. Nacisté tenkrát navštívili i mou tetičku a pažbou od nějaké zbraně rozbili to okénko. To je taková moje vzpomínka z dětství."

V současné době se pan Pitín věnuje činnosti v Českém svazu bojovníků za svobodu. "Jedním z našich úkolů je starat se o naše starší členy. Hlavní náplní naší činnosti jsou však setkávání s mládeží, které se snažíme předat naši historickou zkušenost v naději, že je nečeká nic podobného. Zkrátka jim říkáme, co je válka, jaké má důsledky a také to, že je to to nejhorší, co může člověka v životě potkat," nastínil, jaká je úloha organizace, v níž je dlouhodobě činný.

Sousedská pohoda

Kromě stanu svědků a sousedského stanu měli návštěvníci možnost nahlédnout do stanu božího a kulturního. Zatímco ten boží nabízel posluchačům trochu té náboženské tématiky, v tom kulturním vystoupili zástupci všelijakých druhů umění, od fotografa až po sochařku.

Na germanistu Jana Kvapila z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který v kulturním stanu hovořil o stopách němčiny v českém jazyce, zanechala akce vyloženě pozitivní dojem. "Co považuji za nejdůležitější na tomto pikniku? Neformální setkání s přáteli a známými, s nimiž jsme se po dobu uzavírek hranic a lockdownů nemohli normálně stýkat. Příjemné rozhovory, připomenutí si známých i méně známých tváří. Prostě taková sousedská pohoda," kvitoval.

Literatura, film, prohlídky...

Mimo živé knihovny a plodných debat si na své přišli i milovníci literatury či filmu. V kostele Stětí svatého Jana Křtitele probíhala v odpoledních hodinách autorská čtení s česko-německou tématikou, na ředitelství NKP Vyšehrad zase probíhala filmová promítání. Český režisér Bohdan Sláma například uvedl svůj film Krajina ve stínu (2020). Nepochybně zajímavým zpestřením pak byla stínohra Vodníček.

Zcela unikátní zážitek pak představovaly prohlídky Vyšehradu, baziliky svatého Petra a Pavla s naším místopředsedou Petrem Křížkem nebo meditativní prohlídky sálu Gorlice. Veřejnost tak, v rámci našeho Česko-německého pikniku, často viděla místa, která jí běžně zůstávají zapovězena. Neméně poutavá pak určitě byla autorská prohlídka výstavy "WLCM - welcome" s Birgitt Fischer, německou umělkyní žijící a tvořící v Praze.

V neposlední řadě jsme samozřejmě mysleli i na děti, pro které byl na Vyšehradě připravený program plný her, pohádek a kreativity.

Věříme, že se náš dlouho chystaný Česko-německý piknik líbil a že se, v souladu se zmíněným společným prohlášením AG a SAG, budeme při příležitosti podobných událostí potkávat jen častěji.


Česko - německý piknik se konal při příležitosti 75. jubilea Ackermann-Gemeinde, která byla založena v Mnichově v roce 1946.


Program Česko-německého pikniku na Vyšehradě Program pro širokou veřejnost


Hlavní program

9.30 Česko - německá bohoslužba

Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D.

Místo: bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Hudba: Česko - německý kulturní týden ,,Rohrer Sommer''

12.00 Polední meditace

Místo: bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Meditační texty v češtině a němčině, doprovodná varhanní hudba

12.30 Piknik

Místo: areál Akropole, Vyšehrad

Během hodinové polední přestávky jste srdečně zváni na česko - německý piknik. Můžete si s sebou přinést deku a vlastní jídlo nebo si jídlo zakoupit na místě. Občerstvení bude zajištěno. Proběhne také vyhlášení vítězů česko - německého Silvestrovského běhu.


Diskuze

Místo: Staré purkrabství, Vyšehrad
Program bude tlumočen do němčiny i češtiny.

11.00 - 12.15

Téma: Křesťané v Česku a Německu - slova nebo činy?

Hosté: Mgr. Francesca Šimuniová, abatyše česko - německého opatství Venio, Dr. Stefan Vesper, bývalý generální tajemník Ústředního výboru německých katolíků (ZdK), Bonn; Mons. Dr. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze

Moderace: Mgr. Alena Scheinostová, redaktorka Katolického týdeníku, Praha, Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a Německou řimskokatolickou farností Praha

14.00 - 15.15

Téma: Dějiny Čechů a Němců - příkopy nebo mosty?

Hosté: Dr. Peter Becher, předseda Nadace Adalberta Stiftera, Mnichov, Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, Praha, Mgr. Terezie Vávrová, ředitelka spolku Antikomplex, Praha

Moderace: Dr. Jan Heinzl, historik, Hejnice, Ve spolupráci s Antikomplexem

16.00 - 17.15

Téma: Češi a Němci v Evropě - brzda nebo motor?

Hosté: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., senátor, Markéta Gregorová, europoslankyně, MdEP, Brno, Martin Kastler, M. A., předseda Ackermann-Gemeinde a bývalý ředitel nadace Hannse Seidela pro Českou republiku

Moderace: Tereza Masopustová, Europeum, Praha 

Ve spolupráci se Společností Bernarda Bolzana a EUROPEUM

Divadlo & Film

Místo: Ředitelství NKP Vyšehrad, sál
Program bude tlumočen do němčiny i češtiny.

13.30

Film: "Kardinál Josef Beran. Proti proudu" (režie Jolana Matějková (ČT 2, 2019), ukázky z filmu a rozhovor, hosté: Stanislava Vodičková, DiS., historička, ÚSTR, Praha; moderace: Manfred Heerdegen, historik

15.30

Film: "Krajina ve stínu" (režie: Bohdan Sláma (2020), ukázky z filmu a rozhovor, hosté: MgA. Bohdan Sláma, režisér; moderace: Dr. Wolfgang Schwarz, Adalbert Stifter Verein, Mnichov

Místo: Nové děkanství, Vyšehrad

15.00, 17.00 "Vodníček"

Stínová divadelní hra podle dětské knihy "Der kleine Wassermann" od Otfrieda Preußlera. Vystoupení účastníků česko - německého kulturního týdne "Rohrer Sommer''.

Literatura

Místo: Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Vyšehrad
Autorská čtení s tématem česko - německých vztahů.

15.00 Dr. Kateřina Tučková: Hrdinky. Příběhy významných českých žen (CZ)

16.00 Dr. Peter Becher: Prager Tagebuch (DE)

17.00 Alena Zemančíková: Příběh v nepřímé řeči (DE)

18.00 Sabine Dittrich: Přemysl Pitter. Nad vřavou nenávisti. (DE)

Prohlídky

11.00 (DE), 14.00 (CZ), 16.00 (DE) Prohlídky Vyšehradu

Místo: areál Akropole, Vyšehrad

Průvodce: NKP Vyšehrad

Zažijte nezapomenutelnou atmosféru Vyšehradu, nechte se okouzlit legendami a mýty, projděte se královskou a knížecí Akropolí a navštivte s námi hřbitov Slavín a část kasemat, která není veřejnosti běžně přístupná.

14.00 (DE), 16.00 (CZ) Prohlídky baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Místo: bazilika sv. Petra a Pavla

Průvodce: Dr. Petr Křížek

Registrace v informačním stánku je pro oba typy prohlídek nutná. Počet účastníků je omezen.

14.00 a 16.00 meditativní prohlídky sálu Gorlice. Ora pro nobis. Písně našich předků k oslavě patronů české země

Meditativní koncert v prostředí originálních soch z Karlova mostu.

Místo: Gorlice/Lapidarium, Vyšehrad

Hraje: Musica cum gaudio, Praha (M. Šmídová Turchichová)

Výstava

15.00

Místo: Galerie Vyšehrad

Autorská prohlídka výstavy "WLCM - welcome" s Birgitt Fischer, německou umělkyní žijící a tvořící v Praze. (DE)

Více informací zde: https://www.birgittfischer.de/

Živá knihovna

11.30 - 18.00

Místo: Areál Akropole

Program Živé knihovny proběhne ve čtyřech stanech, kde budou zajímavé osobnosti "číst z knihy svých životů", tedy vyprávět o svém životě a práci. Každý bod programu proběhne v délce 30 minut a bude částečně tlumočen.


Boží stan

11.30 Mons. Doc. Aleš Opatrný, Th.D., probošt Vyšehradské kapituly: Co je kapitula a má dnes ještě význam?

13.30 Mgr. Michael Martinek, Th.D., kněz a salesián: Od salesiána k vězeňskému kaplanovi

14.30 Mgr. Francesca Šimuniová OSB, abatyše opatství Venio, Praha/Mnichov: Řádová sestra z Bílé Hory - jak se daří odbourávat předsudky

15.30 Oliver Engelhardt, Křesťanské církve v Evropě. Jak to vypadá s ekumenou? 

16:30 sestra Birgitta Louis OSB. Životní cesta k Bohu.

17.30 P. Christopher Cantzen, kněz: Pánu Bohu na stopě. Mladý německý kněz v severních Čechách 


Sousedský stan

11.30 Dr. Alexander Puk, vedoucí hospodářského referátu, Velvyslanectví SRN Praha: Německé velvyslanectví. Co spojuje Německo a Českou republiku?

13.30 Till Janzer, šéfredaktor. Proč je slyšet v českém rozhlase ČRo také němčina? 

14.30 Niklas Zimmerman, novinář: Zpráva o Čechách. Co zajímá Němce na Češích?

15.30 Mgr. et Mgr. Lukáš Dulíček a Natascha Dulíčková - česko-německý pár: Evropská dobrovolnická služba. Jak může rok strávený v sousední zemi změnit život?

16.30 Ing. Pavel Vlček, manažer: Jak je propojena česká a německá ekonomika?

17.30 Mgr. Ondřej Matějka, zástupce ředitele Ústavu pro výzkum totalitních režimů: Stopy minulosti. Existují ještě Sudety?


Kulturní stan

11.30 Lukáš Houdek, fotograf: Jak rozproudit debatu uměním a zvládnout následný shitstorm? 

13.30 Birgitt Fischer, umělkyně: ''Dělící a spojující" - jako motiv umělecké tvorby

14.30 Roman Horák, klaun: Kulturní rozdíly mezi Čechy a Němci. Téma na jeviště.

15.30 Rainer Karlitschek, dramaturg: Čechy na scéně. Jak dobyly české opery svět?

16.30 Dr. Jan Kvapil, germanista na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Německé stopy v českém jazyce. Kde je najdeme?

17.30 Josefína Jonášová, sochařka: Sochy. Jak si najde myšlenka a pocit svou formu?


Stan svědků

11.30 Dr. Joachim Bruss, dlouholetý tlumočník německého velvyslanectví v Praze: Dlouhá cesta. Jak si po roce 1989 k sobě Češi a Němci našli cestu?

13.30 Helena Faberová, čestná členka Sdružení AG: Víra v komunistické době. Jak se k nám dostávala pomoc z Německa?

14.30 Dr. Gerburg Thunig-Nittner, členka AG: 1945 - věk 4 roky - Němka z Čech - dědictví jako zátěž nebo šance?

15.30 Jiří Pitín, přeživší masakru v Lidicích: Zkáza. Obnovení. Vzpomínky. Jak ovlivnily Lidice můj život?

16.30 Dr. Axel Hartmann, bývalý vyslanec: Převrat ve střední Evropě a sjednocení Německa v roce 1989/90 očima pamětníka

17.30 Daniel Herman, předseda Sdružení SAG: Židovské a německé stopy v Čechách. Jak mě ovlivňují rodinné kořeny?

Moderace: Michal Urban, Eva Engelhardt


Doprovodný program 

Pro děti

11.00 - 18.00

Místo: dětský stan, areál Akropole, Vyšehrad

11.00, 15.30 Hry s Junge Aktion (Junge Aktion der AG)

11.30, 13.30, 17.30 Jazyková animace (Tandem)

12.00, 14.00 Česká pohádka (Adalbert Stifter Verein) (CZ)

14.30, 16.30 Německá pohádka (Rohrer Sommer) (DE)

15.00, 16.00, 17.00 Clown - Walk Talk Acts (Roman Horák) (CZ/DE)

11.00 - 18.00 Kreativní program (Salesiáni Teplice)

11.00 - 18.00 Výroba hraček ze dřeva (Pavel Kučerka)

11.00 - 18.00 Večerníčkova cesta (CZ/DE)

Místo: areál Vyšehradu
Putovní hra po stopách českého Večerníčka a německého Sandmanna s odměnou pro děti.

Pro všechny

09.00 - 18.00 Informační stan AG a SAG

Místo: areál Akropole, Vyšehrad

Informace k programu Česko - německého pikniku, prezentace činnosti Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde Praha, prodej knih, přihlášky k prohlídkám

11.00 - 18.00 Prezentace organizací česko-německé spolupráce

Místo: areál Akropole, Vyšehrad
14.00 - 16.00 Prohlídky Starého Města

Klasické prohlídky: CK Křížek

Interaktivní prohlídky: Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde

Nutná je registrace předem - zde se můžete přihlašovat! 

Prosíme, abyste při registraci uvedli, jaký typ prohlídky preferujete. Na konci července obdrží ti, kteří se zaregistrovali, potvrzovací email s veškerými informacemi.

16.00 Happening na Vltavě

Srdečně zveme 6. srpna v 16 hodin na happening na Vltavě, kterým chceme symbolicky zviditelnit jednotnou Evropu!

Sázka s českým ministrem zahraničních věcí

Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde se vsadilo s ministrem zahraničních věcí, Jakubem Kulhánkem, že na Vltavě pod Karlovým mostem dokážou shromáždit 27 plavidel se 27 vlajkami členských států EU. V sázce je sud českého nebo bavorského piva.

Potřebujeme Vaši podporu!

Pomozte nám sázku vyhrát! Přijďte v 15.30 s Vaším plavidlem - lodí, loďkou, člunem, vorem nebo paddleboardem k přístavišti Nepomuk u hotelu Four Seasons na Alšově nábřeží. Pokud máte vlajku některého z členských států Evropské unie, nezapomeňte ji vzít s sebou! Z přístaviště se vydáme po vodě směrem ke Karlovu mostu, podjedeme jej a společně se necháme vyfotit s panoramatem Karlova mostu a Pražského Hradu z vltavského nábřeží na staroměstské straně u zastávky "Karlovy Lázně".


19.46 Slavnostní koncert

Koncert ,,Rohrer Sommer'' u příležitosti 75. jubilea Ackermann-Gemeinde

Místo: bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Nutná registrace předem - zde se můžete přihlašovat!

Pozn.: Páteční program je určen pouze členům AG!!! 


11.00 Bohoslužba v německém jazyce

Místo: Kostel svatého Jana Nepomuckého Na Skalce

Možnost hudebního vystoupení v rámci česko - německého kulturního týdne ,,Rohrer Sommer''


Organizační informace

V rámci sobotního programu není nutná registrace.

Členové Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde, kteří se zúčastní prohlídky Starého města (6. 8. 2021, ve 14.00 hodin)  a slavnostního koncertu (6. 8. 2021, v 19.46) prosíme, aby se předem přihlásili.

Přihláška na prohlídku.

Příhláška na slavnostní koncert.

Prosíme, abyste si cestu a ubytování v Praze naplánovali sami. Ubytování v Praze, například  přímo pod Vyšehradem, si můžete naplánovat přes cestovní kancelář Křížek-Reisen (telefonní číslo: +420-241911248, Mail: krizek@krizek-reisen.cz; webové stránky: https://www.krizek-reisen.cz.

V případě jakýkoliv cestovních omezeních, Vás budeme na konci července informovat


Myšlenka Česko-německého pikniku na Vyšehradě

V roce 1946 po porážce nacistického Německa, okupaci, holocaustu, druhé světové válce a následném vyhnání německy mluvícího obyvatelstva byly vztahy mezi Čechy a Němci na bodě mrazu. Tento rok neznamenal jen zmar, ale také naději. Ve stejném roce se sešli v Mnichově vyhnanci z Čech, Moravy a Slezska a založili Ackermann-Gemeinde. Toto katolické sdružení se zasadilo o smíření, vyrovnání se s historií a budování nových mostů mezi Čechy a Němci, a chtělo tak vytvářet novou a lepší Evropu. Od roku 1999 navázala na tradice Ackermann-Gemeinde i česká partnerská organizace Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Po 75 letech se můžeme s vděčností ohlédnout za novým, usmířeným a stále se zlepšujícím soužitím Čechů a Němců ve středu Evropy. Můžeme být pyšní na to, že jsme dokázali to, o čem naši zakladatelé snili. Jako Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde proto chceme využít toto jubileum a pozvat naše partnery a veřejnost na česko-německé setkání. Srdečně jsou zváni nejen naši členové a partnerské organizace, ale také všichni ti, kteří se zajímají o česko - německé sousedství.

Další nabídky

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde

zve mladé lidi ve věku 16 - 26 let

na česko-německé letní setkání mládeže

s titulem:

"Udržitelná Evropa"

v Praze od 1. do 8. srpna 2021

Ve dnech 6. a 7. srpna se Junge Aktion zúčastní programu Česko-německého pikniku na Vyšehradě. Pozvánka a registrace na internetu: https://www.junge-aktion.de/

Naši partneři

Společnost Bernarda Bolzana
Společnost Bernarda Bolzana
Královská Kolegiátní Kapitula sv. Petra A Pavla Na Vyšehradě
Královská Kolegiátní Kapitula sv. Petra A Pavla Na Vyšehradě

Srdečně děkujeme za podporu projektu: 

https://www.ackermann-gemeinde.cz/piknik/