Dne 7. 8. 2021 proběhl Česko-německý piknik na Vyšehradě. Jsme moc rádi, že jste byli jeho součástí!

Česko - německý piknik se konal při příležitosti 75. jubilea Ackermann-Gemeinde, která byla založena v Mnichově v roce 1946.

Fotografie z pikniku ke zhlédnutí zde:


Program Česko-německého pikniku na Vyšehradě Program pro širokou veřejnost


Hlavní program

9.30 Česko - německá bohoslužba

Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D.

Místo: bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Hudba: Česko - německý kulturní týden ,,Rohrer Sommer''

12.00 Polední meditace

Místo: bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Meditační texty v češtině a němčině, doprovodná varhanní hudba

12.30 Piknik

Místo: areál Akropole, Vyšehrad

Během hodinové polední přestávky jste srdečně zváni na česko - německý piknik. Můžete si s sebou přinést deku a vlastní jídlo nebo si jídlo zakoupit na místě. Občerstvení bude zajištěno. Proběhne také vyhlášení vítězů česko - německého Silvestrovského běhu.


Diskuze

Místo: Staré purkrabství, Vyšehrad
Program bude tlumočen do němčiny i češtiny.

11.00 - 12.15

Téma: Křesťané v Česku a Německu - slova nebo činy?

Hosté: Mgr. Francesca Šimuniová, abatyše česko - německého opatství Venio, Dr. Stefan Vesper, bývalý generální tajemník Ústředního výboru německých katolíků (ZdK), Bonn; Mons. Dr. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze

Moderace: Mgr. Alena Scheinostová, redaktorka Katolického týdeníku, Praha, Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a Německou řimskokatolickou farností Praha

14.00 - 15.15

Téma: Dějiny Čechů a Němců - příkopy nebo mosty?

Hosté: Dr. Peter Becher, předseda Nadace Adalberta Stiftera, Mnichov, Mgr. Daniel Herman, předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, Praha, Mgr. Terezie Vávrová, ředitelka spolku Antikomplex, Praha

Moderace: Dr. Jan Heinzl, historik, Hejnice, Ve spolupráci s Antikomplexem

16.00 - 17.15

Téma: Češi a Němci v Evropě - brzda nebo motor?

Hosté: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., senátor, Markéta Gregorová, europoslankyně, MdEP, Brno, Martin Kastler, M. A., předseda Ackermann-Gemeinde a bývalý ředitel nadace Hannse Seidela pro Českou republiku

Moderace: Tereza Masopustová, Europeum, Praha 

Ve spolupráci se Společností Bernarda Bolzana a EUROPEUM

Divadlo & Film

Místo: Ředitelství NKP Vyšehrad, sál
Program bude tlumočen do němčiny i češtiny.

13.30

Film: "Kardinál Josef Beran. Proti proudu" (režie Jolana Matějková (ČT 2, 2019), ukázky z filmu a rozhovor, hosté: Stanislava Vodičková, DiS., historička, ÚSTR, Praha; moderace: Manfred Heerdegen, historik

15.30

Film: "Krajina ve stínu" (režie: Bohdan Sláma (2020), ukázky z filmu a rozhovor, hosté: MgA. Bohdan Sláma, režisér; moderace: Dr. Wolfgang Schwarz, Adalbert Stifter Verein, Mnichov

Místo: Nové děkanství, Vyšehrad

15.00, 17.00 "Vodníček"

Stínová divadelní hra podle dětské knihy "Der kleine Wassermann" od Otfrieda Preußlera. Vystoupení účastníků česko - německého kulturního týdne "Rohrer Sommer''.

Literatura

Místo: Kostel Stětí svatého Jana Křtitele, Vyšehrad
Autorská čtení s tématem česko - německých vztahů.

15.00 Dr. Kateřina Tučková: Hrdinky. Příběhy významných českých žen (CZ)

16.00 Dr. Peter Becher: Prager Tagebuch (DE)

17.00 Alena Zemančíková: Příběh v nepřímé řeči (DE)

18.00 Sabine Dittrich: Přemysl Pitter. Nad vřavou nenávisti. (DE)

Prohlídky

11.00 (DE), 14.00 (CZ), 16.00 (DE) Prohlídky Vyšehradu

Místo: areál Akropole, Vyšehrad

Průvodce: NKP Vyšehrad

Zažijte nezapomenutelnou atmosféru Vyšehradu, nechte se okouzlit legendami a mýty, projděte se královskou a knížecí Akropolí a navštivte s námi hřbitov Slavín a část kasemat, která není veřejnosti běžně přístupná.

14.00 (DE), 16.00 (CZ) Prohlídky baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Místo: bazilika sv. Petra a Pavla

Průvodce: Dr. Petr Křížek

Registrace v informačním stánku je pro oba typy prohlídek nutná. Počet účastníků je omezen.

14.00 a 16.00 meditativní prohlídky sálu Gorlice. Ora pro nobis. Písně našich předků k oslavě patronů české země

Meditativní koncert v prostředí originálních soch z Karlova mostu.

Místo: Gorlice/Lapidarium, Vyšehrad

Hraje: Musica cum gaudio, Praha (M. Šmídová Turchichová)

Výstava

15.00

Místo: Galerie Vyšehrad

Autorská prohlídka výstavy "WLCM - welcome" s Birgitt Fischer, německou umělkyní žijící a tvořící v Praze. (DE)

Více informací zde: https://www.birgittfischer.de/

Živá knihovna

11.30 - 18.00

Místo: Areál Akropole

Program Živé knihovny proběhne ve čtyřech stanech, kde budou zajímavé osobnosti "číst z knihy svých životů", tedy vyprávět o svém životě a práci. Každý bod programu proběhne v délce 30 minut a bude částečně tlumočen.


Boží stan

11.30 Mons. Doc. Aleš Opatrný, Th.D., probošt Vyšehradské kapituly: Co je kapitula a má dnes ještě význam?

13.30 Mgr. Michael Martinek, Th.D., kněz a salesián: Od salesiána k vězeňskému kaplanovi

14.30 Mgr. Francesca Šimuniová OSB, abatyše opatství Venio, Praha/Mnichov: Řádová sestra z Bílé Hory - jak se daří odbourávat předsudky

15.30 Oliver Engelhardt, Křesťanské církve v Evropě. Jak to vypadá s ekumenou? 

16:30 sestra Birgitta Louis OSB. Životní cesta k Bohu.

17.30 P. Christopher Cantzen, kněz: Pánu Bohu na stopě. Mladý německý kněz v severních Čechách 


Sousedský stan

11.30 Dr. Alexander Puk, vedoucí hospodářského referátu, Velvyslanectví SRN Praha: Německé velvyslanectví. Co spojuje Německo a Českou republiku?

13.30 Till Janzer, šéfredaktor. Proč je slyšet v českém rozhlase ČRo také němčina? 

14.30 Niklas Zimmerman, novinář: Zpráva o Čechách. Co zajímá Němce na Češích?

15.30 Mgr. et Mgr. Lukáš Dulíček a Natascha Dulíčková - česko-německý pár: Evropská dobrovolnická služba. Jak může rok strávený v sousední zemi změnit život?

16.30 Ing. Pavel Vlček, manažer: Jak je propojena česká a německá ekonomika?

17.30 Mgr. Ondřej Matějka, zástupce ředitele Ústavu pro výzkum totalitních režimů: Stopy minulosti. Existují ještě Sudety?


Kulturní stan

11.30 Lukáš Houdek, fotograf: Jak rozproudit debatu uměním a zvládnout následný shitstorm? 

13.30 Birgitt Fischer, umělkyně: ''Dělící a spojující" - jako motiv umělecké tvorby

14.30 Roman Horák, klaun: Kulturní rozdíly mezi Čechy a Němci. Téma na jeviště.

15.30 Rainer Karlitschek, dramaturg: Čechy na scéně. Jak dobyly české opery svět?

16.30 Dr. Jan Kvapil, germanista na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem: Německé stopy v českém jazyce. Kde je najdeme?

17.30 Josefína Jonášová, sochařka: Sochy. Jak si najde myšlenka a pocit svou formu?


Stan svědků

11.30 Dr. Joachim Bruss, dlouholetý tlumočník německého velvyslanectví v Praze: Dlouhá cesta. Jak si po roce 1989 k sobě Češi a Němci našli cestu?

13.30 Helena Faberová, čestná členka Sdružení AG: Víra v komunistické době. Jak se k nám dostávala pomoc z Německa?

14.30 Dr. Gerburg Thunig-Nittner, členka AG: 1945 - věk 4 roky - Němka z Čech - dědictví jako zátěž nebo šance?

15.30 Jiří Pitín, přeživší masakru v Lidicích: Zkáza. Obnovení. Vzpomínky. Jak ovlivnily Lidice můj život?

16.30 Dr. Axel Hartmann, bývalý vyslanec: Převrat ve střední Evropě a sjednocení Německa v roce 1989/90 očima pamětníka

17.30 Daniel Herman, předseda Sdružení SAG: Židovské a německé stopy v Čechách. Jak mě ovlivňují rodinné kořeny?

Moderace: Michal Urban, Eva Engelhardt


Doprovodný program 

Pro děti

11.00 - 18.00

Místo: dětský stan, areál Akropole, Vyšehrad

11.00, 15.30 Hry s Junge Aktion (Junge Aktion der AG)

11.30, 13.30, 17.30 Jazyková animace (Tandem)

12.00, 14.00 Česká pohádka (Adalbert Stifter Verein) (CZ)

14.30, 16.30 Německá pohádka (Rohrer Sommer) (DE)

15.00, 16.00, 17.00 Clown - Walk Talk Acts (Roman Horák) (CZ/DE)

11.00 - 18.00 Kreativní program (Salesiáni Teplice)

11.00 - 18.00 Výroba hraček ze dřeva (Pavel Kučerka)

11.00 - 18.00 Večerníčkova cesta (CZ/DE)

Místo: areál Vyšehradu
Putovní hra po stopách českého Večerníčka a německého Sandmanna s odměnou pro děti.

Pro všechny

09.00 - 18.00 Informační stan AG a SAG

Místo: areál Akropole, Vyšehrad

Informace k programu Česko - německého pikniku, prezentace činnosti Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde Praha, prodej knih, přihlášky k prohlídkám

11.00 - 18.00 Prezentace organizací česko-německé spolupráce

Místo: areál Akropole, Vyšehrad
14.00 - 16.00 Prohlídky Starého Města

Klasické prohlídky: CK Křížek

Interaktivní prohlídky: Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde

Nutná je registrace předem - zde se můžete přihlašovat! 

Prosíme, abyste při registraci uvedli, jaký typ prohlídky preferujete. Na konci července obdrží ti, kteří se zaregistrovali, potvrzovací email s veškerými informacemi.

16.00 Happening na Vltavě

Srdečně zveme 6. srpna v 16 hodin na happening na Vltavě, kterým chceme symbolicky zviditelnit jednotnou Evropu!

Sázka s českým ministrem zahraničních věcí

Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde se vsadilo s ministrem zahraničních věcí, Jakubem Kulhánkem, že na Vltavě pod Karlovým mostem dokážou shromáždit 27 plavidel se 27 vlajkami členských států EU. V sázce je sud českého nebo bavorského piva.

Potřebujeme Vaši podporu!

Pomozte nám sázku vyhrát! Přijďte v 15.30 s Vaším plavidlem - lodí, loďkou, člunem, vorem nebo paddleboardem k přístavišti Nepomuk u hotelu Four Seasons na Alšově nábřeží. Pokud máte vlajku některého z členských států Evropské unie, nezapomeňte ji vzít s sebou! Z přístaviště se vydáme po vodě směrem ke Karlovu mostu, podjedeme jej a společně se necháme vyfotit s panoramatem Karlova mostu a Pražského Hradu z vltavského nábřeží na staroměstské straně u zastávky "Karlovy Lázně".


19.46 Slavnostní koncert

Koncert ,,Rohrer Sommer'' u příležitosti 75. jubilea Ackermann-Gemeinde

Místo: bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Nutná registrace předem - zde se můžete přihlašovat!

Pozn.: Páteční program je určen pouze členům AG!!! 


11.00 Bohoslužba v německém jazyce

Místo: Kostel svatého Jana Nepomuckého Na Skalce

Možnost hudebního vystoupení v rámci česko - německého kulturního týdne ,,Rohrer Sommer''


Organizační informace

V rámci sobotního programu není nutná registrace.

Členové Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde, kteří se zúčastní prohlídky Starého města (6. 8. 2021, ve 14.00 hodin)  a slavnostního koncertu (6. 8. 2021, v 19.46) prosíme, aby se předem přihlásili.

Přihláška na prohlídku.

Příhláška na slavnostní koncert.

Prosíme, abyste si cestu a ubytování v Praze naplánovali sami. Ubytování v Praze, například  přímo pod Vyšehradem, si můžete naplánovat přes cestovní kancelář Křížek-Reisen (telefonní číslo: +420-241911248, Mail: krizek@krizek-reisen.cz; webové stránky: https://www.krizek-reisen.cz.

V případě jakýkoliv cestovních omezeních, Vás budeme na konci července informovat


Myšlenka Česko-německého pikniku na Vyšehradě

V roce 1946 po porážce nacistického Německa, okupaci, holocaustu, druhé světové válce a následném vyhnání německy mluvícího obyvatelstva byly vztahy mezi Čechy a Němci na bodě mrazu. Tento rok neznamenal jen zmar, ale také naději. Ve stejném roce se sešli v Mnichově vyhnanci z Čech, Moravy a Slezska a založili Ackermann-Gemeinde. Toto katolické sdružení se zasadilo o smíření, vyrovnání se s historií a budování nových mostů mezi Čechy a Němci, a chtělo tak vytvářet novou a lepší Evropu. Od roku 1999 navázala na tradice Ackermann-Gemeinde i česká partnerská organizace Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Po 75 letech se můžeme s vděčností ohlédnout za novým, usmířeným a stále se zlepšujícím soužitím Čechů a Němců ve středu Evropy. Můžeme být pyšní na to, že jsme dokázali to, o čem naši zakladatelé snili. Jako Ackermann-Gemeinde a Sdružení Ackermann-Gemeinde proto chceme využít toto jubileum a pozvat naše partnery a veřejnost na česko-německé setkání. Srdečně jsou zváni nejen naši členové a partnerské organizace, ale také všichni ti, kteří se zajímají o česko - německé sousedství.

Další nabídky

Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde

zve mladé lidi ve věku 16 - 26 let

na česko-německé letní setkání mládeže

s titulem:

"Udržitelná Evropa"

v Praze od 1. do 8. srpna 2021

Ve dnech 6. a 7. srpna se Junge Aktion zúčastní programu Česko-německého pikniku na Vyšehradě. Pozvánka a registrace na internetu: https://www.junge-aktion.de/

Naši partneři

Společnost Bernarda Bolzana
Společnost Bernarda Bolzana
Královská Kolegiátní Kapitula sv. Petra A Pavla Na Vyšehradě
Královská Kolegiátní Kapitula sv. Petra A Pavla Na Vyšehradě

Srdečně děkujeme za podporu projektu: 

https://www.ackermann-gemeinde.cz/piknik/