Plány činnosti

Plán činnosti na rok 2020

Akce SAG a Spirály:

 • 07. - 09.02. Výroční konference SAG "Bílá hora 1620 - 2020" (Praha)
 • 07. - 09.02. Jarní seminář Spirály (Plzeň)
 • 31.07. - 05.08. Česko-německá jazyková škola (Plzeň)
 • 26. - 28.09. Podzimní setkání Spirály (Praha)
 • březen - prosinec Výstava "Svědkové lidskosti" pro veřejnost (Jablonec n. N., České

Budějovice, Hostinné aj.)

Akce, na kterých se organizačně spolupodílíme:

 • 03. - 05.04. XXIX. Brněnské sympozium "Dialog uprostřed Evropy" (Brno)
 • 08. - 13.04. Kulturní velikonoční setkání (Eglofs, SRN)
 • 08. - 13.04. Týden politického vzdělávání Spirály a Junge Aktion

(klášter Niederalteich, SRN)

 • 14. - 17.04. Dny dětí a mládeže "Jarní Plasto" (Bavorská Ruda, SRN)
 • 01. - 03.05. 27. Rohrské fórum Junge Ackermann-Gemeinde (Rohr, SRN)
 • 02. - 09.08. Česko-německý kulturní týden "Rohrské léto" (Rohr, SRN)
 • 09. - 16.08. 23. Česko-německé setkání dětí a mládeže v Haidmühle
  "Plasto Fantasto" (Haidmühle, SRN)
 • Srpen "Po stopách/Spurensuche" s Antikomplexem
 • 09.08 - 22.08. Colloquia Ustensia, Letní jazykový kurz češtiny (Ústí nad Labem)
 • 28.12 - 01.01. Česko-německé silvestrovské setkání Spirály a Junge Aktion
 • přelom roku Silvestrovské setkání Junge Ackermann-Gemeinde (Rohr, SRN)

Akce (v Německu), na kterých se podílí členové předsednictva SAG:

 • 17. - 19.01. Zasedání spolkového předsednictva AG s SAG (Praha)
 • 17. - 18.02. Pracovní jednání zaměstnanců SAG a AG (Mnichov, SRN)
 • 19.09. Regionální konference AG (Würzburg, SRN)

Prezentace SAG na následujících akcích:

 • 23.05. Pouť smíření v rámci festivalu "Meeting Brno" (Brno)
 • 05.06. Noc kostelů (Praha)
 • 29. - 31.05. Sudetoněmecké dny (Regensburg, SRN)

Další aktivity budou upřesněny v průběhu roku.