Prohlášení o ochraně osobních dat

Webovou stránku Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s., můžete navštívit bez zadání osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje, děje se tak dobrovolně a pouze po potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů. Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s., ukládá a zpracovává tyto údaje ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) pouze pro účely uvedené na webové stránce. Všechny údaje jsou bezpečně uloženy a nejsou poskytovány třetím stranám bez souhlasu uživatelů.