Referenti

Rádi bychom tímto poděkovali naším referentům, kteří se zúčastnili česko - německé konference.

Zde získáte více informací o jednotlivých referentech.

Elizabeth Maier

Vede od roku 2012 Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), od roku 2016 je v představenstvu Deutscher Frauenrat. Studovala politologii, sociologii a ekonomii na Mnichovské univerzitě. Věnuje se sociální politice, vzdělávání a prosazování rovných příležitostí. 

JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D. 

Kancléřka Arcibiskupství pražského a advokátka Metropolitního církevního soudu Arcidiéze pražské. Publikuje články v Revue církevního práva, Studia theologica či v Právních rozhledech. Věnuje se také publicistice. Spolupracuje s Nadačním fondem Modrá Rybka zaměřeným na podporu projektů pro zapojení mladých lidí do veřejného života u nás a v zahraničí na výstavbu školy v indickém Manipuru.

Ing. Jaroslava Valová 

Zakladatelka a majitelka společnosti SIKO KOUPELNY a.s., největší prodejce koupelnového vybavení v České republice. Za své manažerské úspěchy získala řadu ocenění a společnost SIKO se každoročně umisťuje v žebříčku nejlepších českých firem. 

prof. Dr. Barbara Krause 

Politoložka a historička, věnuje se vzdělávání mládeže a dospělých. Pracuje jako profesorka se zaměřením na sociální a migrační politiku. Působí také jako referentka pro rovné příležitosti. Od roku 1960 se věnuje dobrovolnické činnosti v různých oblastech církve a charity. Mimo jiné je předsedkyní naší sesterské organizace Ackermann-Gemeinde.

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. 

Římskokatolický kněz, vyučující biblistiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Současně působí jako externí spirituál v Arcibiskupském semináři v Praze. Je sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a také Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Publikuje i v Katolickém týdeníku. 

PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. 

Teoložka a psycholožka, působila na Pastoračním středisku při Arcibiskupství pražském a vyučovala na KTF. V současnosti pracuje pro dvě křesťanská vydavatelství (Paulínky a Doron). Donedávna byla národní koordinátorkou Katolické charismatické obnovy v ČR. Je autorkou řady úspěšných titulů z oblasti spirituality, např. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Karikatury Boha, Kotva naděje.