Spolupráce
Foto: Junge Aktion

Sdružení Ackermann-Gemeinde nabízí mladým lidem možnost získat cenné pracovní zkušenosti v oblasti neziskového sektoru a také šanci poznat práci v kolektivu lidí pracujících v česko-německém prostředí. Jde o příležitost podílet se na přípravě akcí a projektů, které pomáhají k vylepšování a prohlubování česko-německých vztahů.

Zájemcům nabízíme šestiměsíční praxi (dle domluvy i kratší) či jeden rok trvající Evropskou dobrovolnou službu (od začátku září), díky které mohou nahlédnout do fungování kanceláře spolku, podporovat jeho činnost a podílet se na přípravě akcí pro členy i veřejnost.

Další možností, jak s námi můžete spolupracovat, je aktivita na námi připravovaných akcí a projektech. Jsme otevřeni aktivním lidem, které zajímá naše činnost a jsou ochotní nám s určitými aktivitami pomoci. Stejně tak se rádi staneme partnery jak institucí, jenž se zabývají pro nás zajímavou činností, tak jednotlivců, kteří nám mohou poskytnout své odborné znalosti a dovednosti.

Proto se neváhejte obrátit na email: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz