Svědkové lidskosti

Anotace výstavy

Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, z nichž se nikdo nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl připomenout jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému historickému tématu. Německá verze výstavy byla poprvé prezentována v září 2016 ve Würzburgu u příležitosti blahořečení P. Engelmara Unzeitiga. V českém prostředí výstava poprvé uveden 25. 2. 2017 do Emauzském klášteře, kde byla k vidění do 31.3.2017. Od dubna 2017 bude putuje po celé České republice za podpory Nadace Hannse Seidela a Česko-německého fondu budoucnosti. Výstava je zacílena především na laickou veřejnost, během jejího putování bude zvláštní pozornost věnována i středoškolským studentům.

Vznik výstavy podpořily tyto organizace:

  • Česká biskupská konference
  • Arcibiskupství pražské
  • Verband der Diözesen Deutschlands (VBB)
 
   
 
 
 

Katalog k výstavě

K naší výstavě nabízíme také doprovodný katalog.
 
V tomto katalogu jsou formou fotografií a textů vyprávěny biografie deseti osobností, na které je výstava zaměřena. K bližšímu pochopení samotné historie slouží úvodní esej a zároveň první kapitola, které nám pomohou lépe porozumět kontextu doby.
 
Katalog je v českém i německém jazice a za cenu 250,- Kč je k mání v kanceláři Sdružení Ackermann-Gemeinde na adrese Vyšehradská 320/49, Praha 2.
 
V případě zájmu je možné katalog zaslat poštou.
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Doprovodné akce

Zahájení výstavy dne 28. května 2018 v Bruntále

26.07.2018 14:44
Dne 28. 5. 2018 se uskutečnila vernisáž k výstavě Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945. Výstavu zahájili pán Petr Rys, starosta Bruntálu, paní Ladislava Svobodová, farářka CČH, paní Eva Engelhardt, jednatelka Sdružení Ackermann-Gemeinde...

Zahájení výstavy Svědkové lidskosti dne 16. dubna 2018 v Bílovci

11.06.2018 10:46
Dne 16. 4. 2018, se uskutečnila vernisáž k výstavě Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945. Výstava byla zahájena P. Lumírem Tkáčem. Na zahájení se se svými zdravicemi podíleli také jednatelka Sdružení Ackermann-Gemeinde,...

Výstava Svědkové lidskosti v Opavě

22.02.2018 11:13
Za přítomnosti necelé stovky lidí, byla v obchodním centru „Breda“ v Opavě v pátek 15.12.2017 zahájena výstava „Svědkové lidskosti“. Výstavu zahájil předseda Slezského německého spolku v Opavě Ing. Hans D. Korbel, který uvedl, že výstava má přispět hlavně...

Výstava Svědkové lidskosti v Liberci

19.12.2017 14:27
1. prosince 2017 byla výstava Svědkové lidskosti zahájena v Krajské a vědecké knihovně v Liberci. Hosty pozdravil liberecký arciděkan P. Radek Jurnečka, výstavu a její kontext představila jednatelka Sdružení Ackermann-Gemeinde, Eva Engelhardt. Výstava byla v Liberci k vidění do 12....

Výstava Svědkové lidskosti v Ústí nad Labem

06.12.2017 14:52
  Ve středu 18. října byla výstava Svědkové lidskosti zahájena v Muzeu města Ústí nad Labem a trvala do 19. listopadu. Do 2. listopadu byly v muzeu přístupné dvě jazykové verze výstavy. Výstavu byla navštěvována veřejností i školními skupinami v rámci programu Česko-německých...

Výstava Svědkové lidskosti ve Svitavách

11.10.2017 14:18
V pátek 22. září 2017 byla výstava Svědkové lidskosti zahájena v Městkém muzeu ve Svitavách.    Na vernisáži promluvil Alan Leier, člen předsednictva Sdružení Ackermann-Gemeinde, Radoslav Fikejz z Městského muzea ve Svitavách  a historik Miloslav Štrych. Vernisáž výstavy se ve...

Výstava Svědkové lidskosti v Šumperku

05.09.2017 13:41
V pondělí 28. srpna 2017 byla výstava Svědkové lidskosti zahájena v kláštěrním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku.  Výstavu zde zahájil starosta Šumperka Zdeněk Brož a její kontext uvedla jednatelka Sdružení Ackermann-Gemeinde Eva Engelhardt. Výstava se Šumperku koná v rámci Dnů...

Výstava Svědkové lidskosti v Plzni

17.08.2017 13:14
22. červa 2017 byla výstava Svědkové lidskosti zahájena v prostorách DEPA2015 v Plzni. Hosty pozdravil plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub a člen předsednictva Sdružení Ackermann-Gemeinde, Mons. Adolf Pintíř.  Na vernisáž navázala tematická diskuse s názvem „Sudetoněmecký odpor...

Výstava Svědkové lidskosti v Karlových Varech

25.05.2017 11:07
Srdečně zveme na zahájení Výstavy Svědkové lidskosti v Karlových Varech, které proběhne v pátek  9. června 2017 v rámci Noci kostelů od 18:25 v kostele Nanebevstoupení Páně. Od 19:00 bude na faře následovat tematická přednáška dr. Sabine Arend (Památník Ravensbrück) s názvem "Náboženská praxe...

Vernisáž výstavy Svědkové lidskosti v Olomouci

15.05.2017 10:05
3. května 2017 byla v Knihovně Univerzity Palackého zahájena výstava Svědkové lidskosti. Na vernisáži promluvil generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík, zástupkyně ředitelky Knihovny Univerzity Palackého Marie Lipusová a jednatelka Sdružení Ackermann-Gemeinde Eva Engelhardt. Hudební...
1 | 2 >>

Fotogalerie: Svědkové lidskosti

Tato fotogalerie je prázdná.