33. Rohrské léto

13.06.2024

Milí přátelé Rohrského léta,

i v roce 2024 se uskuteční česko-německý týden kultury a setkávání "33. Rohrské léto" pořádaný organizací Ackermann-Gemeinde v benediktinském klášteře opatství Braunau, v klášteře Rohr od neděle, 28. července do neděle, 4. srpna 2024.

Dne 3. srpna se o klášter podělíme z účastníky česko-německého setkání Ackermann-Gemeinde a obohatíme průběh tohoto setkání.

Když se my z Česka, Německa a Slovenska v Rohru setkáváme ve znamení smíření a přátelství, činíme tak na pozadí naší úzce spjaté historie, která po staletí společného života odkazuje na období vzájemného společenství, ale i na utrpení a smiřování. Především nám však dává bohatý poklad společné kultury, kterou chápeme a oceňujeme jako společné dědictví.

Naše setkání je výrazem přátelství, které je mladším generacím přirozené. Je to však také reakce na osobní zkušenosti s nenávistí a vzájemným nepřátelstvím v minulosti. Skutečnost, že takovou minulost lze překonat, je vzhledem k hrůze války zuřící v sousední zemi Slovenska, znamením naděje, které chceme letos znovu vyjádřit.

My, Češi, Slováci a Němci strávíme společný týden, abychom napříč generacemi objevovali a oživovali společné kořeny ve víře, kulturních tradicích hudby, literatury, umění a řemesla.

Cílem naší "práce" je radostně prožívat a rozvíjet kulturu v mezigeneračním sdílení a umožňovat růst našeho společenství. Neváhejte proto na Rohrské léto pozvat i své přátele!

Srdečně vás tedy zveme k účasti, těšíme se na viděnou a setkání s vámi všemi a snad i se spoustou nových účastníků.

Prosíme o rychlou a závaznou přihlášku.

Další informace v obou jazycích, stejně tak jako přihlášku, naleznete ZDE.