Členství

Staňte se naším členem!

Pomáhejte nám aktivně tvořit 

Sdružení Ackermann-Gemeinde!

Členové spolku SAG mají všichni jeden cíl - být společenstvím. Naše akce pořádáme pro celou rodinu. Žijeme ze zkušeností a životních příběhů našich aktivních členů. Chceme podporovat společnou debatu mezi generacemi a odstraňovat předsudky. V multikulturní Evropě nabízíme naše zkušenosti, které jsme nasbírali během 70ti let existence Ackermann-Gemeinde, a proto můžeme spolupracovat na mezikulturním porozumění všech národů. Jsme důležitým partnerem jak institucí, tak zároveň mnoha jednotlivců.

Čerpejte výhody z naší široké sítě kontaktů v oblasti česko-německých vztahů!

Kdo se může stát členem SAG?

Členem Sdružení Ackermann-Gemeinde se může stát každý jednotlivec, který se ztotožňuje s našimi cíli, stejně jako i jiná občanská sdružení, instituce a organizace s právní subjektivitou.

Pro členy od 14-26 let věku je uvnitř SAG organizována skupina mladých SPIRÁLA.

Jaké výhody mají členové SAG?

 • Podstatně snížený účastnický poplatek při našich akcích a konferencích
 • Přednostní příjem informací/pozvánek, infoservis
 • Spolupráce (dobrovolná) na našich akcích a poznávacích cestách
 • Zasílání našich Informačních listů a časopisu Ackermann 4x do roka zdarma
 • Bezplatné využívání knihovny SAG v naší pražské kanceláři
 • Pravidelné pozvánky na různé kulturní akce
 • Možnost ovlivňovat vedení spolku prostřednictvím voleb do předsednictva

  Členský příspěvek na jeden rok činí 300 Kč, pro manželské páry 500 Kč. Můžete jej zaplatit kdykoliv v průběhu roku, nejlépe převodem na náš účet - 2365190002 / 5500.

  V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na náš e-mail:

  sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz


Staňte se členem SAG! Přihlaste se pomocí tohoto online formuláře!