Svědkové lidskosti

Anotace výstavy

Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 - 1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, z nichž se nikdo nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl připomenout jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému historickému tématu. Německá verze výstavy byla poprvé prezentována v září 2016 ve Würzburgu u příležitosti blahořečení P. Engelmara Unzeitiga. V českém prostředí výstava poprvé uveden 25. 2. 2017 v Emauzském klášteře. Nyní putuje po celé České republice za podpory České biskupské konference. Výstava je zacílena především na laickou veřejnost s během jejího putování je zvláštní pozornost věnována i středoškolským studentům.

Vznik výstavy podpořily tyto organizace

Česká biskupská

konference

Arcibiskupství

pražské

Kontakt:
apha@apha.cz

Verband der Diözesen Deutschlands (VBB)

Katalog k výstavě

K naší výstavě nabízíme také doprovodný katalog. V tomto katalogu jsou formou fotografií a textů vyprávěny biografie deseti osobností, na které je výstava zaměřena. K bližšímu pochopení samotné historie slouží úvodní esej a zároveň první kapitola, které nám pomohou lépe porozumět kontextu doby. Katalog je v českém i německém jazice a za cenu 250,- Kč je k mání v kanceláři Sdružení Ackermann-Gemeinde na adrese Vyšehradská 320/49, Praha 2. V případě zájmu je možné katalog zaslat poštou.