Spirála SAG

Česko-německá mládežnická organizace

PRO KOHO JE URČENÁ?

Pro mladé lidi ve věku 15 - 26 let, kteří mají společné zájmy a chtějí porozumět cizímu jazyku, kultuře a společným dějinám střední Evropy.

Pro toho, kdo se nebojí:

 • jazykových bariér
 • cestování napříč státy střední Evropy
 • poznávání cizích kultur
 • získávání nových vědomostí
 • poznávání nových přátel

Co Vám nabízíme:

projekty mladých lidí, kteří se zajímají o střední a východní Evropu

 • cestování napříč Evropou
 • možnost dorozumívání se v cizích jazycích
 • jazykový kurz němčiny
 • rozšiřování všeobecného přehledu
 • diskuze na politická, kulturní a ekonomická témata
 • možnost praktika a dobrovolnictví v Německu či v Polsku
 • nové a zajímavé kontakty v Německu, Polsku a na Slovensku
 • poznávání křesťanských hodnot
 • spolupráce s německou organizací Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde a. s. mnoha dalšími zahraničními partnery

Společné akce:

Nemusíte být hned členy Spirály, abyste se mohli zúčastnit našich akcí. Stačí se přihlásit na akci a v případě dalšího zájmu se členy stát následovně.

Česko-slovensko-německý Silvestr - tato akce se pořádá ve střední Evropě (ČR, Maďarsko, Slovensko, Německo), pod záštitou naší partnerské organizace Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde

Školení vedoucích, pod záštitou Aktion-West-Ost, konané střídavě v Polsku, Německu. Se Slováky, Němci, Poláky a Čechy.

Vzdělávací týden o Velikonocích, oslava velikonočních svátku v klášteře v německé vesničce Rohr nebo vesničce Niederaltaich s Němci, Slováky a Čechy.

Letní setkání, setkání konané v létě, různě po střední Evropě, určené pro Němce, Slováky, Čechy, Poláky, Maďary a Litevce. 

Česko-německá jazyková škola - letní setkání Spirály SAG s cílem probudit motivaci mladistvých o český a německý jazyk skrze dialog pomocí pozvaných lektorů.

Plasto Fantasto Česko-německý dětský tábor od 8-15 let konaný každoročně na začátku srpna ve Waldmünchen.

Jak se můžeš zapojit?
Pošli zprávu

předsednictvu: spirala@ackermann-gemeinde.cz

nebo naší koordinátorce Amálii Poláčkové: polackova@ackermann-gemeinde.cz