Historie SAG

Co je smysluplné, nemusí být velké. A to platí také i pro naše Sdružení.

Daniel Herman, 10. února 2019

V roce 2019 oslavilo SAG 20 let své existence. 20 let smíření mezi Čechy a Němci, 20 let setkávání, 20 let porozumění napříč hranicemi. Uplynulá dvě desetiletí naší práce byla plná zajímavých osobností, událostí, víry, rozhovorů, setkání, cílů a s nimi spojených úspěchů. My, jako Sdružení, jsme na ně velmi hrdí a chceme Vám je na této stránce prezentovat.


1998

 • 17. prosince 1998 se setkala česko-německá skupina členů a sympatizantů německé Ackermann-Gemeinde, aby diskutovali o založení českého občanského sdružení
 • mons. Anton Otte, od roku 1991 reprezentant AG v Praze, následně pozval Helenu Faberovou do Emauzského kláštera, aby společně vypracovali "Statuty AG v České republice"

 • záměrem bylo, aby příslušníci německé menšiny v Čechách společně s Čechy společně usilovali o zlepšení vztahů mezi Čechy a Němci

 • SAG mělo být od počátku ekumenické


 • registrace na českém Ministerstvu vnitra

 • zakládající shromáždění se sešlo v rámci první konference, která se konala 6. února v pražském hotelu Olympik, celkem se sešlo 86 členů a zvolili své zastupující orgány, hlavní přednášku přednesla Helena Faberová o křesťanech v sekularizované Evropě

 • duchovním rádcem SAG byl zvolený mons. František Koutný, předsedkyní se stala Helena Faberová, Petr Křížek byl jednatelem, čestným členem předsednictva se stal mons. Franz Olbert

 • první velkou akcí byl seminář v Nových Hradech "Sousedé nebo cizinci - Češi, Rakušané a Němci - včera, dnes a zítra"

1999


2000

 • v rámci výroční konference (Česko-německé porozumění v rámci evropského integračního procesu") byla představena kniha Jitky Molavcové a Alfréda Strejčka "Der Ackermann und der Tod" (česky "Oráč z Čech"), aby mohli účastníci lépe pochopit označení organizace

 • první studentská konference na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s názvem "Perspektivy mladé generace Evropy - česko-německé vztahy v práci studentů", záměrem bylo zvýšit zájem mladých o tuto problematiku a prezentovat činnost SAG


 • v rámci valného shromáždění bylo zvolené nové předsednictvo, Ralf Kohout v březnu skončil jako spolujednatel, zastoupil ho Hans Korbel
 • výroční konference SAG (9. - 11. února) "Kulturní mosty mezi Čechy a Němci - příklady z literatury a dějin"

 • pouť na poutní místo Panny Marie Pomocné (Jeseníky 

 • uskutečnil se desátý jazykový kurz pro kněží z Čech a Slovenska

 • setkání generací v Janských Lázních

2001


2002

 • 1. června se stal novým jednatelem dr. Josef Nový, po něm Eliška Hájková

 • novým duchovním rádcem SAG se stal prelát mons. Karel Simandel

 • druhé setkání generací v Janských Lázních 

 • výroční konference "3. tisíciletí - možnost pro nové vztahy mezi Čechy a Němci?" - společné cíle, ale rozdílné identity


 • zvoleno nové předsednictvo v rámci konference "Evropa - náš společný domov?", která se konala 21. - 23. listopadu
 • novou jednatelkou se stala Eliška Hájková

 • studentská konference v Ústí nad Labem (26. - 28. září)

 • Rohrské symposium v říjnu, na kterém se od počátku podílela pražská a německá kancelář AG

 • stánek na Ekumenickém Kirchentagu v Berlíně, společně s Ekumenickou radou církví, ČKA a AG

2003


2004

 • pouť do Vranova u Brna

 • účast na Pouti národů do Mariazell

 • účast na Rohrském symposiu (Patroni Evropy)

 • čestným předsedou AG se stal dr. Walter Rzepka

 • soutěž německy mluvících studentů, která zprostředkovala výstavu o Georgu Mendlovi

 • Katolický Kirchentag v Ulmu

 • konference "Češi, Němci, Židé - Minulost, přítomnost, budoucnost?"

 • setkání AG s podporou od SAG v Karlových Varech

 • vydání sborníku ke studentské konferenci 2003, vydala Helena Pavlíčková

 • konference AG ve Fuldě


 • společně s pražským arcibiskupstvím a ČKA se uskutečnila pouť, aby byl připomenut konec druhé světové války, následně se uskutečnila diskuze v Příbrami s prof. Pötteringem, předsedou Evropského parlamentu, kardinálem Vlkem a prof. Tomášem Halíkem

 • byla spuštěna webová stránka SAG

 • 10. května bylo oslaveno jubileum Adalberta Stiflera

 • inscenace divadelní hry Oráč a smrt v němčině

 • v listopadu se konala výroční konference s tématem "Spolupráce české a německé mládeže", duchovním rádcem byl zvolen Adrian Zemek

 • ekumenické setkání v Praze

 • návštěva Mílína, místa poslední bojové akce v Evropě během druhé světové války, společně s AG

2005


2006

 • pouť do Králíků

 • výroční konference SAG s tématem "Podíl křesťanů na vytváření česko-německých vztahů", jednatelkou se stala Marie Smolková

 • SAG se podílela na katolickém Kirchentagu v Saarbrücken

 • spoluorganizování Kolloquia Ustensia


 • pouť do Kájova a Českého Krumlova 
 • cestování po Šumavě a Českém Lese, výstava "Bavorsko-Česko"

 • výroční konference se nekonala

2007


2008

 • organizování české účasti na kongresu Semaines Sociales de France v Lyonu na téma "Náboženství - hrozba nebo naděje naší společnosti?", při té příležitosti účast na Katholikentag v Osnabrücku, zájezd 3 autobusů, především mladší lidé

 • výroční konference SAG na téma "Migrace v Čechách a v Německu - rozdílné akceptování uprchlíků"

 • studijní cesta po východních Čechách


 • ve Vinoři bylo oslaveno 10. výročí založení SAG, v rámci této výroční konference s tématem "Spolupráce církve a společnosti" byla kardinálovi Vlkovi propůjčena medaile smíření

 • výlet na jižní Moravu

 • první setkání SAG a AG v Plzni

2009


2010

 • výroční konference SAG na téma "Náboženství a veřejná moc v česko-německém srovnání", vystoupil prof. Gabriel z Vídně

 • prof. Jan Sokol označil Helenu Faberovou za "porodní bábu SAG"

 • SAG organizačně pomáhala při česko-německé biskupské konferenci

 • druhá konference ve Francii

 • ekumenický Kirchentag v Mnichově

 • Kolloquia Ustensia (jazykové kurzy a kultura)


 • výroční konference SAG s tématem "Zpracování totalitní minulosti 20. století v česko-německém srovnání"

 • pouť do Prachatic při příležitosti svátku a jubilea Jana Nepomuka

2011


2012

 • setkání SAG a AG v Budyšíně

 • výroční konference SAG s tématem "Nacionalismus - rasismus - problémy v celé Evropě"

 • Spirála se stala součástí organizace SAG


 • společný výlet SAG s německojazyčným sborem do Želivi

 • výroční konference SAG s tématem "Počátky evangelizace - Cyril a Metoděj"

 • první velikonoční setkání v Niederalteich

 • stánek na Sudetoněmeckých dnech v Augsburgu

 • Jan Heinzl se stal jednatelem SAG

 • Semaines Soziales ve Štrasburku - koordinace českých účastníků

 • konference ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung v Liberci

2013


2014

 • výroční konference SAG na téma "Evropská identita", hodnocení vývoje 100 let od začátku první světové války a založení Československa, volby nového předsednictva

 • výlet do Slezska po stopách rodiny Moltkeových v Kreisau (společně s německojazyčným evangelickým a katolickým sborem)

 • nové stanovy SAG, založení "spolku"

 • počátky příprav setkání SAG a AG v Českých Budějovicích


 • udělení medaile vděčnosti Christě a Adolfovi Ullmanovým a Karlu Schwarzenbergovi

 • setkání SAG a AG v Českých Budějovicích

 • výroční konference SAG na téma "Člověk jako oběť", na kterém se stala Helena Faberová čestnou předsedkyní SAG, volba nového předsednictva SAG a Spirály

 • Eva Engelhardt se stala jednatelkou SAG

 • výlet do Trutnova a Lužice

2015


2016

 • 12.-13.1. oslava 70 let AG ve Filipově
 • nové vydání knihy "Der Ackermann aus Böhmen"

 • výlet do Norimberka a výstava k 700. let od narození Karla IV. - společně s katolickým a evangelickým německojazyčným sborem

 • projekt Smíření, ve spolupráci s Antikomplexem

 • prezentace při dni otevřených dveří na německém velvyslanectví v Praze

 • první EVS dobrovolnice v Praze - Franziska Bilau

 • výroční konference SAG na téma "Solidarita v rodině a společnosti"

 • Katolické dny v Lipsku


 • výroční konference SAG na téma "Význam bezvýznamných"

 • zahájení výstavy Svědkové lidskosti v Emauzském klášteře za přítomnosti kardinála Dominika Duky a Daniela Hermana

 • oslava 20 let česko-německé deklarace s Martinem Kastlerem a Danielem Hermanem

 • SAG prezentace na Noci Kostelů

 • Sudetoněmecké dny v Augsburgu

 • konference Spirály v Plzni na téma "Křesťanství a sekulární společnost"

2017


2018

 • výroční konference SAG na téma "Politické (ne)pokoje v Evropě - české a německé vnímání"
 • Katolické dny v Münsteru, spojené s výletem na kole

 • 20 let výročí Česko-německého fondu budoucnosti - prezentace ve stánku na Mánesově mostu v Praze

 • výstava Svědkové lidskosti v Českých Budějovicích spojená s bohoslužbami

 • konference Spirály na Bílé hoře

 • podzimní setkání Spirály v Plzni na téma "Role žen"


 • výroční konference SAG na téma "Vize a výzvy 1989-2019", spojené s oslavou 20 let od založení SAG na Břevnově

 • setkání SAG a AG v Landshutu

 • setkání Spirály na téma "Jakou budoucnost má Evropa pro nás, křesťany?"

 • pokračování výstavy Svědkové lidskosti

 • Jaroslav Ostrčilík se stal jednatelem SAG

 • dobrovolnicemi v SAG byly Johanna Lüffe a Sarah Peters

2019


2020

 • výroční konference SAG na téma "Bílá hora 1620-2020"

 • dobrovolníky v SAG byli Anna Nouri a Tobias Richter