Historie SAG

Co je smysluplné, nemusí být velké. A to platí také i pro naše Sdružení.

Daniel Herman, 10. února 2019

V roce 2019 oslavilo SAG 20 let své existence. 20 let smíření mezi Čechy a Němci, 20 let setkávání, 20 let porozumění napříč hranicemi. Uplynulá dvě desetiletí naší práce byla plná zajímavých osobností, událostí, víry, rozhovorů, setkání, cílů a s nimi spojených úspěchů. My, jako Sdružení, jsme na ně velmi hrdí a chceme Vám je na této stránce prezentovat.


 • dobrovolníky v SAG byly Alina Hagedorn a Carla Tudman
 • výroční konference SAG na téma "Evropa na rozcestí mezi mírem a válkou"
 • Projekt Edukace - Deutsch lernen
 • Česko-německý piknik v Domažlicích
 • Mezigenerační setkání SAG a organizace Spirála

2023


2022

 • dobrovolníky v SAG byli Emilie Adler, Veronika Veličková a Paul Gerstenhöfer
 • výroční konference SAG na téma "Hranice"


 • dobrovolníky v SAG byli Clara Gordzielik, Robin Stengel, 
 • výroční konference SAG na téma ,,Žena a dnešní doba v česko - německém kontextu''

2021


2020

 • dobrovolníky v SAG byli Anna Nouri a Tobias Richter
 • výroční konference SAG na téma "Bílá hora 1620-2020"


 • výroční konference SAG na téma "Vize a výzvy 1989-2019", spojené s oslavou 20 let od založení SAG na Břevnově
 • setkání SAG a AG v Landshutu
 • setkání Spirály na téma "Jakou budoucnost má Evropa pro nás, křesťany?"
 • pokračování výstavy Svědkové lidskosti
 • Jaroslav Ostrčilík se stal jednatelem SAG
 • dobrovolnicemi v SAG byly Johanna Lüffe a Sarah Peters

2019


2018

 • výroční konference SAG na téma "Politické (ne)pokoje v Evropě - české a německé vnímání"
 • Katolické dny v Münsteru, spojené s výletem na kole
 • 20 let výročí Česko-německého fondu budoucnosti - prezentace ve stánku na Mánesově mostu v Praze
 • výstava Svědkové lidskosti v Českých Budějovicích spojená s bohoslužbami
 • konference Spirály na Bílé hoře
 • podzimní setkání Spirály v Plzni na téma "Role žen"

 • oslava 20 let česko-německé deklarace s Martinem Kastlerem a Danielem Hermanem
 • SAG prezentace na Noci Kostelů
 • výroční konference SAG na téma "Význam bezvýznamných"
 • Sudetoněmecké dny v Augsburgu
 • konference Spirály v Plzni na téma "Křesťanství a sekulární společnost"
 • zahájení výstavy Svědkové lidskosti v Emauzském klášteře za přítomnosti kardinála Dominika Duky a Daniela Hermana 

2017


2016

 • 12.-13.1. oslava 70 let AG ve Filipově
 • nové vydání knihy "Der Ackermann aus Böhmen"
 • výlet do Norimberka a výstava k 700. let od narození Karla IV. - společně s katolickým a evangelickým německojazyčným sborem
 • projekt Smíření, ve spolupráci s Antikomplexem
 • prezentace při dni otevřených dveří na německém velvyslanectví v Praze
 • první EVS dobrovolnice v Praze - Franziska Bilau
 • výroční konference SAG na téma "Solidarita v rodině a společnosti"
 • Katolické dny v Lipsku

 • udělení medaile vděčnosti Christě a Adolfovi Ullmanovým a Karlu Schwarzenbergovi
 • setkání SAG a AG v Českých Budějovicích
 • výroční konference SAG na téma "Člověk jako oběť", na kterém se stala Helena Faberová čestnou předsedkyní SAG, volba nového předsednictva SAG a Spirály
 • Eva Engelhardt se stala jednatelkou SAG
 • výlet do Trutnova a Lužice

2015


2014

 • výroční konference SAG na téma "Evropská identita", hodnocení vývoje 100 let od začátku první světové války a založení Československa, volby nového předsednictva
 • výlet do Slezska po stopách rodiny Moltkeových v Kreisau (společně s německojazyčným evangelickým a katolickým sborem)
 • nové stanovy SAG, založení "spolku"
 • počátky příprav setkání SAG a AG v Českých Budějovicích

 • společný výlet SAG s německojazyčným sborem do Želivi
 • výroční konference SAG s tématem "Počátky evangelizace - Cyril a Metoděj"
 • první velikonoční setkání v Niederalteich
 • stánek na Sudetoněmeckých dnech v Augsburgu
 • Jan Heinzl se stal jednatelem SAG
 • Semaines Soziales ve Štrasburku - koordinace českých účastníků
 • konference ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung v Liberci

2013


2012

 • setkání SAG a AG v Budyšíně
 • výroční konference SAG s tématem "Nacionalismus - rasismus - problémy v celé Evropě"
 • Spirála se stala součástí organizace SAG

 • výroční konference SAG s tématem "Zpracování totalitní minulosti 20. století v česko-německém srovnání"
 • pouť do Prachatic při příležitosti svátku a jubilea Jana Nepomuka

2011


2010

 • výroční konference SAG na téma "Náboženství a veřejná moc v česko-německém srovnání", vystoupil prof. Gabriel z Vídně
 • prof. Jan Sokol označil Helenu Faberovou za "porodní bábu SAG"
 • SAG organizačně pomáhala při česko-německé biskupské konferenci
 • druhá konference ve Francii
 • ekumenický Kirchentag v Mnichově
 • Kolloquia Ustensia (jazykové kurzy a kultura)

 • ve Vinoři bylo oslaveno 10. výročí založení SAG, v rámci této výroční konference s tématem "Spolupráce církve a společnosti" byla kardinálovi Vlkovi propůjčena medaile smíření

 • výlet na jižní Moravu

 • první setkání SAG a AG v Plzni

2009


2008

 • organizování české účasti na kongresu Semaines Sociales de France v Lyonu na téma "Náboženství - hrozba nebo naděje naší společnosti?", při té příležitosti účast na Katholikentag v Osnabrücku, zájezd 3 autobusů, především mladší lidé
 • výroční konference SAG na téma "Migrace v Čechách a v Německu - rozdílné akceptování uprchlíků"
 • studijní cesta po východních Čechách

 • pouť do Kájova a Českého Krumlova
 • cestování po Šumavě a Českém Lese, výstava "Bavorsko-Česko"
 • výroční konference se nekonala

2007


2006

 • pouť do Králíků
 • výroční konference SAG s tématem "Podíl křesťanů na vytváření česko-německých vztahů", jednatelkou se stala Marie Smolková
 • SAG se podílela na katolickém Kirchentagu v Saarbrücken
 • spoluorganizování Kolloquia Ustensia

 • společně s pražským arcibiskupstvím a ČKA se uskutečnila pouť, aby byl připomenut konec druhé světové války, následně se uskutečnila diskuze v Příbrami s prof. Pötteringem, předsedou Evropského parlamentu, kardinálem Vlkem a prof. Tomášem Halíkem
 • byla spuštěna webová stránka SAG
 • 10. května bylo oslaveno jubileum Adalberta Stiflera
 • inscenace divadelní hry Oráč a smrt v němčině
 • v listopadu se konala výroční konference s tématem "Spolupráce české a německé mládeže", duchovním rádcem byl zvolen Adrian Zemek
 • ekumenické setkání v Praze
 • návštěva Mílína, místa poslední bojové akce v Evropě během druhé světové války, společně s AG

2005


2004

 • pouť do Vranova u Brna
 • účast na Pouti národů do Mariazell
 • účast na Rohrském symposiu (Patroni Evropy)
 • čestným předsedou AG se stal dr. Walter Rzepka
 • soutěž německy mluvících studentů, která zprostředkovala výstavu o Georgu Mendlovi
 • Katolický Kirchentag v Ulmu
 • konference "Češi, Němci, Židé - Minulost, přítomnost, budoucnost?"
 • setkání AG s podporou od SAG v Karlových Varech
 • vydání sborníku ke studentské konferenci 2003, vydala Helena Pavlíčková
 • konference AG ve Fuldě

 • zvoleno nové předsednictvo v rámci konference "Evropa - náš společný domov?", která se konala 21. - 23. listopadu
 • novou jednatelkou se stala Eliška Hájková
 • studentská konference v Ústí nad Labem (26. - 28. září)
 • Rohrské symposium v říjnu, na kterém se od počátku podílela pražská a německá kancelář AG
 • stánek na Ekumenickém Kirchentagu v Berlíně, společně s Ekumenickou radou církví, ČKA a AG

2003


2002

 • 1. června se stal novým jednatelem dr. Josef Nový, po něm Eliška Hájková
 • novým duchovním rádcem SAG se stal prelát mons. Karel Simandel
 • druhé setkání generací v Janských Lázních
 • výroční konference "3. tisíciletí - možnost pro nové vztahy mezi Čechy a Němci?" - společné cíle, ale rozdílné identity

 • v rámci valného shromáždění bylo zvolené nové předsednictvo, Ralf Kohout v březnu skončil jako spolujednatel, zastoupil ho Hans Korbel
 • výroční konference SAG (9. - 11. února) "Kulturní mosty mezi Čechy a Němci - příklady z literatury a dějin"
 • pouť na poutní místo Panny Marie Pomocné (Jeseníky
 • uskutečnil se desátý jazykový kurz pro kněží z Čech a Slovenska
 • setkání generací v Janských Lázních

2001


2000

 • v rámci výroční konference (Česko-německé porozumění v rámci evropského integračního procesu") byla představena kniha Jitky Molavcové a Alfréda Strejčka "Der Ackermann und der Tod" (česky "Oráč z Čech"), aby mohli účastníci lépe pochopit označení organizace
 • první studentská konference na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s názvem "Perspektivy mladé generace Evropy - česko-německé vztahy v práci studentů", záměrem bylo zvýšit zájem mladých o tuto problematiku a prezentovat činnost SAG

 • registrace na českém Ministerstvu vnitra
 • zakládající shromáždění se sešlo v rámci první konference, která se konala 6. února v pražském hotelu Olympik, celkem se sešlo 86 členů a zvolili své zastupující orgány, hlavní přednášku přednesla Helena Faberová o křesťanech v sekularizované Evropě
 • duchovním rádcem SAG byl zvolený mons. František Koutný, předsedkyní se stala Helena Faberová, Petr Křížek byl jednatelem, čestným členem předsednictva se stal mons. Franz Olbert
 • první velkou akcí byl seminář v Nových Hradech "Sousedé nebo cizinci - Češi, Rakušané a Němci - včera, dnes a zítra"

1999


1998

 • 17. prosince 1998 se setkala česko-německá skupina členů a sympatizantů německé Ackermann-Gemeinde, aby diskutovali o založení českého občanského sdružení
 • mons. Anton Otte, od roku 1991 reprezentant AG v Praze, následně pozval Helenu Faberovou do Emauzského kláštera, aby společně vypracovali "Statuty AG v České republice"
 • záměrem bylo, aby příslušníci německé menšiny v Čechách společně s Čechy společně usilovali o zlepšení vztahů mezi Čechy a Němci
 • SAG mělo být od počátku ekumenické