Předsednictvo

Předsednictvo 2022-2025

Nové předsednictvo Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde bylo zvoleno v rámci jarního setkání Spirály v Ústí nad Labem. Předsednictvo má za úkol organizaci jednotlivých akcí, komunikaci se členy Spirály a dále rozvíjet česko-německé porozumění a přátelství.

Činnost předsednictva

  • Řízení činnosti Spirály SAG během roku (po dobu funkčního období)
  • Aktivní účast na zasedáních předsednictva, dokumentace, zpravodajství (vč. partnerů)
  • Organizační zajištění a příprava společných akcí pro děti a mládež, koordinace
  • Správa informačních kanálů Spirály SAG

Členové  předsednictva 

Seznamte se se členy našeho předsednictva a zjistěte jaké jsou jejich role a cíle v rámci Spirály.

Pepa Zelinka

V rámci předsednictva Spirály chci umožnit, aby mohlo mít i mnoho dalších lidí podobné příjemné zážitky se sdružením jako já. Spirále můžu nabídnout pečlivost, otevřenost a snad i trochu technického ducha. 

Vojta Krusberský

Za sebe vnímám jako důležité, abychom se v novém předsednictvu zabývali například tím, jak získat pro setkání více účastníků, ale především aby s akcemi byli spokojení a měli tak chuť se vracet a případně se i stali členy Spirály. Dále také je potřeba přemýšlet nad koncepcí akcí, přinášením nových témat a spoluprací s příbuznými a případně i dalšími organizacemi.


Klára Zelinková

Ve Spirále pohybuji už delší dobu, snažím se být jejím aktivním členem. Což podle mě znamená, že se podílím na organizaci setkání - v létě jsem byla jako vedoucí na Plastu, v zimě jsem pomáhala s přípravou online setkání. Moc mě to baví a chtěla bych se tomu věnovat i nadále. Celkově se zajímám o česko-německé prostředí. Spirálu už dobře znám, vím, jak funguje, a proto se chci dál podílet na aktivitě předsednictva tak, aby Spirála mohla dál růst a správným směrem se vyvíjet.

Honza Salomon

Kromě nadšení přináším svou dvojjazyčnost, pokud bude třeba, budu rád tlumočit nebo překládat, a především svůj zájem o česko-německé vztahy, které se staly mou srdeční záležitostí.

Anežka Procházková

Ve své funkci mluvčí si dávám za cíl, co nejvíce prosadit naši organizaci a její akce, které se chystají. Nalákat, co nejvíce členů do Spirály a podílet se na jejím růstu. Pokusím se reprezentovat Spirálu na partnerských akcích a rozšiřovat povědomí lidí o její existenci.

Budu vás pravidelně informovat o našich akcích, které proběhly či o akcích, které se teprve konat budou. Mým úkolem bude mimo jiné účasnit se schůzí se SAG a následně o novinkách informovat předsednictvo, se kterým se budeme pravidelně scházet a plánovat pro vás nadcházející události. 

Jakub Jančík

Díky Spirále jsem zažil mnoho zajímavých akcí a poznal spoustu přátel a chtěl bych i nadále být součástí tohoto okruhu lidí a zapojit se více do fungování celé Spirály.