Předsednictvo

Předsednictvo 2019 - 2022

Nové předsednictvo Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde bylo zvoleno v rámci česko-německého setkání v Landshutu, dne 02.08. 2019. Předsenictvo má za úkol organizaci jednotlivých akcí, komunikaci se členy Spirály a dále rozvíjet česko-německé porozumění a přátelství. 

Členové předsednictva Spirály 

Činnost předsednictva