Edukace

Edukační projekt Svědkové lidskosti 

Od podzimu 2021 Vám taktéž nabízíme edukační program pro základní, střední školy a gymnázia! 

Skrze interaktivní vedení celé 90-minutové hodiny, budou žáci pracovat v menších mezinárodních skupinkách. V rámci jednotlivých skupinek jim po celou dobu bude zajištěna námi zajištěných lektorů jazyková podpora. Díky zajištění technických pomůcek pro vaši třídu, nám bude umožněno vést celou dobu hodinu edukace interaktivně.

Lektoři jsou zajištění ze strany SAG. Do vaši školy přijedou osobně bez vzniklých nákladů a osobně provedou celou interaktivní hodinou. Jsou připraveni vést jednotlivé hodiny nejenom prezenční a online formou, ale i v případě potřeby hybridně.  


Více informací na https://www.edukace-sag.cz anebo na edukace@ackermann-gemeinde.cz!