Projekt Edukace

Sdružení Ackermann-Gemeinde nabízí interaktivní výuku němčiny pro české základní a střední školy a gymnázia. Prostřednictvím interaktivních a pestrých lekcí se snažíme studenty motivovat a dokázat jim, že učení cizích jazyků, zejména němčiny, může být přínosné i zábavné. SAG nabízí výuku s rodilými německými mluvčími, a to zcela zdarma. Lektoři za Vámi přijedou do škol a vedou interaktivní lekce němčiny na dohodnutá témata – školy si mohou z nabídky témat vybrat to nejvhodnější. Prostřednictvím interaktivních her, které se hodí k danému tématu, a práce ve skupinách se vytváří uvolněná atmosféra ve třídě, která je příjemnou změnou oproti běžnému školnímu dni.

Naším cílem je motivovat žáky k učení se němčiny. Jazyky jsou základem naší komunikace, umožňují nám stavět mosty přes hranice a rozdílné kultury. Prostřednictvím rodilých mluvčích je žákům ukázáno, proč je učení se jazykům tak důležité. Mohou se dorozumět s lidmi z cizích zemí a dozvědět se více o jejich původu a zvyklostech. V ideálním případě by v nich hodiny Edukace měly probudit i zájem o mezinárodní vztahy, zejména o vztahy česko-německé.

Pokud máte zájem uspořádat interaktivní hodiny němčiny s rodilými mluvčími, přihlaste se ještě dnes prostřednictvím registračního formuláře a domluvte se s námi na výuce pro vaši školu.


Více informací na https://www.edukace-sag.cz anebo na edukace@ackermann-gemeinde.cz!