O nás

Původ

Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznikl na počátku roku 1999 v České republice nejdříve jako občanské sdružení. Navazuje na působení německého spolku působícího od roku 1946 nejprve v SRN a později i v Československu - Ackermann Gemeinde (AG se sídlem v Mnichově). SAG se hlásí k morálnímu odkazu tohoto spolku a k jeho nejlepším tradicím. Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. stol. "Ackermann aus Böhmen"/"Oráč z Čech" (Vyšehrad, 1994), které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového Města Pražského. Dílo je dialogem člověka se smrtí o životě, o jeho smyslu, o bolesti. Zakladatelé Ackermann-Gemeinde byli natolik zasaženi tímto dílem, že po něm pojmenovali své sdružení.


Činnost

K dosažení svých cílů využívá Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. těchto forem činnosti:

  • provozuje ústřední kancelář v Praze
  • oslovuje a vzdělává spolupracovníky v oblasti mravní, náboženské, kulturní, sociální a občanské
  • pořádá přednášky, pódiové diskuze, odborné semináře a kolokvia, národní i mezinárodní konference, kongresy a sympozia,
  • působí v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti i přes hranice státních útvarů, pracuje s mládeží, vytváří podmínky k setkávání a dialogu,
  • vydává knihy a časopisy
  • spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi a institucemi

Právní forma

Sdružení Ackermann-Gemeinde je zapsaným spolkem dle z. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Financování

Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. je společenstvím občanů, které zajišťuje svou činnost z příspěvků svých členů, z grantů nadací a z darů domácích a zahraničních sponzorů.