Předsednictvo

Předsednictvo SAG tvoří nedílnou součást našeho Sdružení. Podílejí se na práci Sdružení, schvalují nové projekty, vymýšlejí s námi nové projekty a jsou naší oporou. Funkčí období předsednictva jsou tři roky a přihlásit se do něj může kdokoliv, kdo má zájem nejen o česko - německé vztahy. Další volby do předsednictva Sdružení se budou konat na podzim roku 2021! 

Členové předsednictva 2018 - 2021:

Na fotografii zleva: Dr. theol. Petr Křížek, Mgr. Daniel Herman, Kateřina Břendová,  Ing. Hans Korbel, Mons. Adolf Pintíř, Ing. Ralf Kohout, Ing. Petr Suchomel, PhDr. Michal Pehr, Ph. D., prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.


Předseda SAG:
Mgr. Daniel Herman
Místopředseda SAG:
Dr. theol. Petr Křížek
Duchovní rádce SAG:
Mons. Adolf Pintíř
Mluvčí Spirály SAG:
Kateřina Břendová
Jednatelka: 
Amálie Poláčková 

Předseda Daniel Herman

Místopředseda Petr Křížek

Mluvčí mládežnické organizace Spirála Kateřina Břendová

Duchovní rádce Adolf Pintíř

Člen předsednictva Tomáš Zelinka 

Člen předsednictva Michal Pehr 

Člen předsednictva Ralf Kohout

Člen předsednictva Hans Korbel