Předsednictvo

Předsednictvo SAG tvoří nedílnou součást našeho Sdružení. Podílejí se na práci Sdružení, schvalují nové projekty, vymýšlejí s námi nové projekty a jsou naší oporou. Funkčí období předsednictva jsou tři roky a přihlásit se do něj může kdokoliv, kdo má zájem nejen o česko - německé vztahy.  

Členové předsednictva 2022 - 2024:

zleva: PhDr. Miroslav Kunštát, s. Angelika Pintířová, Amálie Poláčková, Mons. Adolf Pintíř, Dr. theol. Petr Křížek, Mgr. Daniel Herman, Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. a Christoph Mauerer, M.A., na fotografii chybí PhDr. Michal Pehr, PhD.


Předseda SAG:
Mons. Mgr. Adolf Pintíř
Místopředseda SAG:
Dr. theol. Petr Křížek
Duchovní rádce SAG:
s. Angelika Pintířová
Mluvčí Spirály SAG:
Anežka Procházková
Jednatelka: 
Amálie Poláčková 

Předseda Adolf Pintíř

Místopředseda Petr Křížek

Členové předsednictva

Duchovní rádkyně