Česko-německá konference

Sdružení Ackermann-Gemeinde pořádá ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung každý rok již tradiční česko-německou konferenci. Jedná se o víkendové setkání nabízející mnoho prostoru k dialogu. Konferenci doprovází bohatý program na vybrané aktuální téma. Těšit se můžete na zajímavé přednášky, kulaté stoly, prohlídky, divadlo a mnoho dalšího. Celá akce je tlumočena, takže se může zúčastnit kdokoliv nejen z Česka i Německa. 


Příští česko-německá konference se koná 10. 2. 2023 - 12. 2. 2023 v Olomouci a nese název "Evropa na rozcestí mezi mírem a válkou". Těšíme se na setkání!