Česko-německá konference

Sdružení Ackermann-Gemeinde pořádá ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung každý rok již tradiční česko-německou konferenci. Jedná se o víkendové setkání nabízející mnoho prostoru k dialogu. Konferenci doprovází bohatý program na vybrané aktuální téma. Těšit se můžete na zajímavé přednášky, kulaté stoly, prohlídky, divadlo a mnoho dalšího. Celá akce je tlumočena, takže se může zúčastnit kdokoliv nejen z Česka i Německa. 


Příští Česko-německá konference proběhne v únoru 2024.