Česko-německá konference 2015

01.03.2015

Ozvěny výroční konference SAG

Od 27. 2. do 1. 3. 2015 se v Praze konala konference SAG s názvem "Člověk jako oběť: masové přesuny obyvatelstva ve 20. století".

"Člověk jako oběť", 27.02.-01.03.2015

Sdružení Ackermann-Gemeinde otevírá diskusi nad masovými přesuny obyvatelstva v minulosti a současnosti

Tradiční konference českého spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) se konala v pražském hotelu Exe Iris. Konference se zúčastnilo 145 zájemců z Česka a Německa.

Konference byla zahájena velvyslancem republiky Rakousko, Dr. Ferdinandem Trauttmansdorffem a celá akce reagovala na současné světové dění. Pro ucelený přehled nabídla pohled do dějin střední, východní a jižní Evropy. Dále zde vystoupil polský historik dr. Kazimierz Wóycicki a profesor Jan Rychlík. Kromě historického ohlédnutí byli účastníci seznámeni dr. Davidem Boumou s morálními aspekty a dopady hromadných přesunů obyvatelstva. Vyvrcholením pak byla návštěva Památníku Lety u Písku a položení věnců předsedou SAG, Mgr. Danielem Hermanem a dalšími zástupci předsednictva SAG. Účastníci konference měli možnost účastnit se prezentace knihy "Směli jsme zůstat", přibližující osudy zůstavších českých Němců, kterou doprovodilo vystoupení pěveckého sboru Němců z Orlických hor. Česko-německá bohoslužba, kterou slavil P. Martin Leitgöb, podpořila duchovní rozměr setkání. Nedělní program byl zakončen panelovou diskusí k aktuálnímu dění na Ukrajině a v dalších válkou zmítaných zemích.

Více o průběhu konference se můžete dočíst na našich internetových stránkách.

Účastníci konference na přednášce v sálu hotelu Exe Iris