Impresum

Prohlášení o ochraně osobních dat

Webovou stránku Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s., můžete navštívit bez zadání osobních údajů. Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje, děje se tak dobrovolně a pouze po potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů. Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s., ukládá a zpracovává tyto údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") pouze pro účely uvedené na webové stránce. Všechny údaje jsou bezpečně uloženy a nejsou poskytovány třetím stranám bez souhlasu uživatelů.

Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s.

Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s.
Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

email: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 

IČO: 69058211

Zapsaný spolek vedený u městského soudu v Praze dne 1. 1. 2014

Pokyny k používání

Na internetové stránce spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde, z. s., Vás chceme informovat o aktuálním dění ve Sdružení Ackermann-Gemeinde samotném.

Vyloučení ručení za nesprávnost obsahu

Veškeré informace na našich internetových stránkách jsou vytvářeny velmi pečlivě, přesto nemůžeme převzít odpovědnost za obsahovou správnost. Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde zejména výslovně vylučuje jakékoliv ručení, které by mohlo vyplynout z případné obsahové nepřesnosti informací na této internetové stránce.
Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde se snaží udržovat stránky stále dostupné, není to ale její povinností. Sdružení Ackermann-Gemeinde, z. s., je oprávněna omezit nebo vyloučit podle vlastního uvážení disponibilnost a používání internetové stránky. Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s., neručí za škody, které by mohly vyplynout z omezení nebo nedostupnosti stránek.

Informace o autorských právech

Veškerý obsah vystavený na internetových stránkách spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. (texty, obrázky, animace atd.) jsou chráněny autorským právem a nesmí být bez výslovného písemného souhlasu spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde, z. s. kopírovány nebo zpracovávány.