Česko-německá konference 2024

04.04.2024

Letošní Česko-německá konference, jež se konala ve dnech 9. až 11. února 2024 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové, měla i letos velký úspěch.

S tématem "Od usmíření k budování společné Evropy – Přínos přeshraniční spolupráce pro sjednocenou EU" jsme do hloubky pracovali prostřednictvím zajímavých přednášek, příspěvků od našich referentů a diskuzí.

Pestrý kulturní program, jenž zahrnoval exkurzi do Muzea východních Čech, prohlídku Hradce Králové s průvodcem a výlet na místo bitvy u Hradce Králové, byl navíc ideálním doplněním probíhajících diskusí. Účastníci měli možnost poznat nejen město a jeho kulturu, ale i sebe navzájem.

V sobotu večer se konala oslava 25. výročí založení Sdružení Ackermann-Gemeinde. Díky vystoupení chlapeckého sboru Bon Pueri a smyčcového kvarteta Exodus jsme si mohli užít krásný večer, jenž byl zakončen česko-německý kvízem.

Děkujeme všem účastníkům za skvělou akci, už teď se těšíme na další!