Česko-německá konference 2017

01.03.2017

"Význam bezvýznamných", 24.-26.02.2017

Ve dnech 24.-26. února 2017 proběhla v hotelu Iris Eden v pražských Vršovicích již tradiční výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde, letos s názvem Význam bezvýznamných.

Konference byla zahájena v pátek 24. února místopředsedou SAG Dr. theol. Petrem Křížkem. První příspěvek nazvaný "Svědek a oběť" přednesla prof. dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, německá filozofka působící na Filozoficko-teologické vysoké škole Benedikta XVI. v Heiligenkreuzu u Vídně. Úvodní večer moderovaný P. Martinem Leitgöbem byl zakončen zajímavou prezentací aktivit Spirály v podání Elišky Pekárkové a Rebeccy Kopřivové.

Sobotní program začal referátem doc. PhDr. Tomáše Petráčka na téma Národ a církev ve 20. a 30. letech 20. století. PhDr. Jan Stříbrný poté ve svém příspěvku představil vybrané medailonky martyrů. Následovala pódiová diskuse, do níž se zapojila i prof. dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz. Moderaci sobotního dopoledne převzal historik a člen Sdružení Ackermann-Gemeinde PhDr. Michal Pehr.

Sobotní odpoledne vyvrcholilo vernisáží výstavy "Svědkové lidskosti", již zahájili ministr kultury České republiky Daniel Herman a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Výstava je v Emauzském klášteře k vidění do pátku 31.3. a následně bude putovat po dalších českých městech v rámci Česko-německého kulturního jara.

Po vernisáži následovala společná česko-německá bohoslužba v kostele Emauzského kláštera, kterou sloužili P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference a člen Sdružení Ackermann-Gemeinde, a duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde P. Martin Leitgöb.

V neděli došlo na představení konkrétních projektů. Nejprve se jednalo o výstavu Lidé na cestě, již představila paní Anna Hradilková. Dalším příspěvkem byla prezentace vládní kampaně HateFree Culture v podání jejího koordinátora, fotografa a aktivisty Lukáše Houdka. Tento tematický úsek pak zakončila paní Maria Schossig z drážďanské skupiny Proti antiromaismu. Moderaci nedělního dopoledne a následné pódiové diskuse převzala sestra Angelika Pintířová, moderátorka nedělního pořadu "Jak to vidí" Českého rozhlasu.

Účastníci konference měli nakonec možnost své dojmy probrat při společném obědě. Doufáme, že se jim rozmanitý program letošní konference líbil a obohatil je o nové informace a zážitky.

Příspěvek hlavní referentky paní profesorky Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz bude po finálním zpracování autorky v průběhu následujících týdnů zveřejněn na našich webových stránkách.

Lenka Javůrková