Česko-německá konference 2016

01.03.2016

"Solidarita v rodině a ve společnosti", 26.-28.02.2016

Výroční konference 2016 Sdružení Ackermann-Gemeinde se zabývala tématem Solidarita v rodině a ve společnosti - myšlenka, která je v Německu stejně jako v Česku s ohledem na aktuální politické a společenské diskuse velice aktuální. Referenti z Německa a Česka přednášeli a diskutovali mezi sebou a se 120 účastníky o dimenzích solidarity a důležitosti rodiny a společnosti při jejich uplatnění.

Konference byla zahájena v pátek, 26. 2., Dr. theol. Petrem Křížkem, místopředsedou SAG. První příspěvek konference od Dr. Eike Bolhken, docenta na univerzitě v Tübingen, se věnoval pojmu solidarity z filozofické perspektivy. Rozlišení různých forem solidarity a zvýraznění rozdílných podmínek pro jejich uplatnění poskytlo dobrý základ pro diskusi a další analýzu tohoto pojmu. Večer byl zakončen zajímavou prezentací aktivit Spirály v podání Nataschi Hergert a Marie Sedlinské.

Sobota byla po krátkém úvodu Daniela Hermana, předsedy SAG, otevřena příspěvky Ing. Libora Prudkého a doc. Ing. Aleše Opatrného, Th.D. z Karlovy Univerzity v Praze. Zaměřovali se na rodinu a její význam pro učení a uplatnění solidarity. Při následné pódiové diskusi měli účastníci možnost s referenty diskutovat a podělit se o vlastní poznatky k tématu. Moderaci převzal PhDr. Jan Stříbrný, který se účastnil mnohých předešlých konferencí SAG i jako referent.

Sobotní odpoledne ovládla prožívaná solidarita. Účastníci měli možnost si vybrat mezi třemi variantami programu. První skupina účastníků si prohlédla Prahu pod vedením bezdomovců. Projekt Pragulic si klade za cíl odstranit předsudky vůči bezdomovcům a tím usnadnit jejich znovuzačlenění do společnosti (https://pragulic.cz/). Přímo na místě se druhá skupina v rámci prohlídky seznámila s prací Kolpingova domu/ Azylového domu pro matky s dětmi.

Vedle přednášky s dotazy účastníků byla skupina Azylovým domem provedena (https://www.kolpingpraha.cz). V konferenčním sále hotelu se konala přednáška s diskusí o práci s uprchlíky v Česku. Činnost a zkušenosti Diakonie Českobratrské církve evangelické (www.spolu.diakonie.cz) účastníkům představila paní Stachová. Na závěr využil pan Sedláček příležitost představit organizaci Generace 21 (https://www.gen21.cz/). Práce s bezdomovci, matkami s jejich dětmi v nouzi a s uprchlíky jsou vše příklady výzev, kterým se společnost, ale také každý jedinec, musí postavit. Všechny čtyři představené projekty jsou příklady, jak každý z nás může solidaritě vůči bližním věnovat a podporovat ji.

Plni nabytých dojmů slavili účastníci večer společnou bohoslužbu v kostele sv. Václava v Praze Vršovicích. I když byla bohoslužba zahájena se zpožděním, byla i díky podpoře Spirály - která o stejném víkendu měla společné setkání na Bílé Hoře - úspěšným duchovním zakončení druhého dne konference. Večerní společenský a kulturní program byl zcela věnován Heleně Faberové a poděkování za její přínos Sdružení Ackermann-Gemeinde a česko-německým vztahům. V neděli PhDr. Josef Zeman, bývalý ředitel Národního centra pro rodinu Brno, navázal na téma předešlého dne. V následné diskusi, na které se vedle doktora Zemana podílel Mgr. Martin Vaňáč, evangelický farář Frank Leßmann-Pfeifer stejně jako i v únoru jmenovaný plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, leželo těžiště na rozdělení rolí uvnitř rodiny. Pódiovou diskusi moderovala Alena Scheinostová, redaktorka Katolického týdeníku. Účastníci měli následně možnost své dojmy a otázky prohovořit při společném obědě. Rozmanitý program letošní konference Sdružení Ackermann-Gemeinde měl za cíl tematizovat otázky solidarity z různých perspektiv - filozofické, sociologické a také teologické. Tato idea nabídla, jak jsme viděli během početných příspěvků účastníků při pódiových diskusích, prostor pro zajímavou a informativní výměnu mezi referenty a účastníky.

Hannah Schmitz, studentka a praktikantka SAG

Aby si i ti, kdo se konference nemohli z nejrůznějších důvodů zúčastnit, požádali jsme referenty, aby nám své materiály poskytli ke zveřejnění na našich webových stránkách. Jedná se o tyto příspěvky:

  • Solidarita jako základní princip ve společnosti (PD Dr. Eike Bohlken, Univerzita Tübingen)
  • Rodina dnes - výzvy a šance (Doc. Ing. Aleš Opatrný, Karlova Univerzita v Praze)
  • Rodina jako prostor učení se solidaritě s blízkými i vzdálenými (Ph.Dr. Josef Zeman, Ředitel a. D. Národního centra pro rodinu v Brně)