Druhý den Mezigeneračního setkání

24.09.2023

Sobotní den jsme započali společným Statiem a úvodní přednáškou Christopha Mauerera, který se již dlouhodobě pohybuje v česko-německém prostředí a angažuje se v předsednictvu Sdružení Ackermann-Gemeinde.

Posléze jsme pokračovali se zajímavým workshopem od politologa, Karla Müllera, se kterým jsme probírali silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby aktivních hranic v česko-německém pohraničí. 

Odpoledne jsme vyrazili na prohlídku Klášter Hejnice - vzdělávací, konferenční a poutní dům s ředitelem s Janem Heinzlem, který nás po prohlídce provedl nádhernou krajinou. Večer nás čekal společný večer - opékaní špekáčků a zpívání. 

Díky Spirálo za skvělou společnost!