Setkání předsednictva Spirály 2019

Mezinárodní dny ve Frankfurtu 2019

Česko-německé setkání dětí a mládeže "Plasto Fantasto 2019"

Sommerwoche 2019

Česko-německo-slovenské velikonoční setkání v Niederalteichu 2019

Frühlingsplasto 2019

Jarní setkání Spirály 2019 

20 Jubileum Sdružení Ackermann-Gemeinde

Česko-německo-maďarský Silvestr v Budapešti

Podzimní setkání Spirály 2018

Česko-německá letní jazyková škola 2018

Česko-německo-slovenské velikonoční setkání v Niederalteichu 2018