8. Česko-německý den: Krize etablovaných politických stran ve střední Evropě?

18.10.2021

"Volební klání v mnoha evropských zemích přinášejí v posledních letech pokles podpory pro politické subjekty, které vzhledem k jejich délce působení a jednoznačné ideologii označujeme jako standardní, klasické nebo etablované. Střední Evropa v tomto směru není výjimkou. I v souvislosti s podzimními parlamentními volbami v České republice a v Německu se proto nabízí celá řada otázek, jejichž zodpovězení bude tématem této konference.

Odborníci z ČR a sousedních zemích se v prvním panelu budou věnovat nástupu tzv. populistických stran ve středoevropském regionu, ke kterému dochází na úkor klasických politických stran. Druhý panel bude zaměřen konkrétněji na Českou republiku a krizi zdejších, historicky úspěšných politických subjektů. Tématem závěrečného Kulatého stolu bude mezioborová diskuze o současném stavu tradičních stran a jejich budoucnosti v celém regionu." - IIPS

Česko-německý den pořádá Masarykova Univerzita již poosmé ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Na stránkách Mezinárodního politologického ústavu MU najdete bližší informace a online přihlášku.

Program bude probíhat ve čtvrtek 21.10.2021 od 9:00 na brněnské Fakultě sociálních studií MU v Joštově 10.