Česko-německá konference - páteční večer

30.01.2023
S radostí Vám představujeme referenty, kteří se zhostí pátečního úvodního referátu a koreferátu na téma: "Válka a mír - od Srebrenice po Buču". Jsou jimi Zdeněk Mikulka a Tomáš Kučera!