Česko-německá pěší pouť - 120 km za 6 dní

15.07.2022

"Vyvedl mě do dálek, učinil mě volným...", říká žalmista v Žalmu 18,20 a v krajní tísni tak zažívá zkušenost pomoci a svobody, kterou daruje Bůh.

Putování znamená vykročit do neznáma, vydat se na cestu, opustit své zvyklosti, být na cestě s Bohem a nechat se vést. Znamená to také vzdát se svého komfortu, vyvinout námahu, ale také odstoupit od starostí všedního dne a získat nové poznatky a zkušenosti. Putování se také může stát okamžikem setkání s Bohem.

Na pouť se chceme vydat pěšky jako obyčejní poutníci. Cesta nás povede přírodou severních a středních Čech, lesy a poli, kopci i nížinami, podél Labe, i malými vesničkami.
Svým putováním se dotkneme církevní historie Čech - zastavíme se v Mělníku, kde je uctívána sv. Ludmila, a ve Staré Boleslavi, kde je připomínán sv. Václav. Obě tyto osobnosti nás budou na naší cestě provázet.

Srdečně zváni jsou všichni ti, kteří se chtějí vydat na cestu v česko-německém společenství, kteří chtějí poznat českou zemi na vlastní kůži a mají touhu přiblížit se opět trochu více Bohu. Předpokladem k celodenním pěším pochodům je dobrá fyzická kondice.

Více informací naleznete ZDE