Česko-německo-maďarské setkání v Budapešti

01.01.2019

Mluvíš evropsky? 

Theresa List 

"Společně ve střední Evropě - od společné minulosti ke společné budoucnosti."
Když jsem 28. prosince na cestě do Budapešti, nemohu si toho hodně představit. Jsem na cestě k silvestrovskému setkání s Young Action of Ackermann community. Opravdu nevím, co název napovídá - je to konec konců první událost JA, kterého se účastním.
Když dorazím do centrálně umístěné ubytovny pro mládež, brzy se setkám s ostatními účastníky. Ale jak je teď oslovím? Koneckonců, mohli by také pocházet z České republiky a nemluvím ani slovo česky (což je téměř trapné, protože jsem strávil téměř celý svůj život na německo-české hranici). Moje počáteční ostych se rychle zahodí, když si uvědomím, že téměř každý tady mluví německy nebo je překládán jinými účastníky. A s šálkem horké čokolády je to skvělý chat ...
Po první společné večeři již začíná oficiální část: Program "Úvodní hry". Bez ohledu na to, jak se snažím, jména dalších 35 účastníků zmizí z mé paměti tak rychle, jak voda protéká sítem. Kdyby mi někdo v tuto chvíli řekl, že na konci silvestrovského setkání budu vědět téměř každý jménem, ​​zasmál bych se jim.
Ale stejně jako se můj mozek postupně zaplňuje jmény, naplňuje téma "Společně ve střední Evropě" stále více obsah. Na přednáškách se dozvíte více o menšině maďarských Němců zde v Budapešti, slyšíme o "falešných zprávách" ve slovenských médiích a diskutujeme v malých skupinách o aktuálních sociálních problémech, které ovlivňují každou z našich domovských zemí: jak může most mezi bohatými a chudými překonat? A je možné, aby se různé generace spojily dohromady?
Jedním z vrcholů programu byl bezpochyby Model Evropského parlamentu, ve kterém jsme sami hráli roli poslanců Evropského parlamentu a byli jsme schopni vyvinout vlastní (ne vždy seriózní) stranický program. Není divu, že na konci zasedání se shromážděný "parlament" rozhodl zahájit komplexní program zapojení Moonstonu do evropské ekonomiky ... ale také rozšířit program Erasmus na seniory. Tento poučný a zajímavý pohled do zákulisí evropské politiky vedl mnoho z nás k poznání, že někdy může být politická práce docela komplikovaná.
Navíc, navzdory napjatému harmonogramu, jsme měli naštěstí několik příležitostí prozkoumat město s impozantními náměstími a krásnými historickými domy. Vítaným protivníkem k rušnému Budapešti byla ranní stanice na jezuitské koleji a také společná bohoslužba, ve které nás německá katolická komunita v Budapešti přivítala s velkou pohostinností.
31. prosince, s Novým rokem na prahu, jsme se věnovali přípravě stále bližší Silvestrovské oslavy, a to budováním party dekorace nebo osvěžením našich tanečních dovedností. Samotný večer byl charakteristický bujnou atmosférou, lahodným bufetem, spoustou tanců a samozřejmě sklenicí cinkající ve 24:00, obklopenou nespočetným ohňostrojem v Budapešti.
Pro nás všechny bylo obtížnější se rozloučit příští ráno. Zároveň jsem si náhle uvědomil, že už jsem znal téměř všechna jména. A pod tématem "Společně ve střední Evropě" jsem si dokázal představit mnohem víc, než tomu bylo před několika dny. A snad to vůbec nezáleží na tom, abychom mohli plynule mluvit česky - přece všichni mluvíme evropsky.