Dny české a německé kultury - SAG bude u toho!

07.10.2021

Collegium Bohemicum přizvalo Sdružení Ackermann-Gemeinde ke spolupráci v rámci sobotního programu v rámci Českých a německých dnů kultury v Řehlovicích.

Co jsme si pro vás připravili? 

Workshop pod vedením Christopha Mauerera na téma "Domov" s doprovodnou jazykovou animací realizovanou skrze Koordinační centrum mládeže Tandem. 

Kdy? 

V sobotu, 9. 10. 2021 od 16:00 do 18:00 hodin 

Kde?

Kulturní centrum Řehlovice, Na statku 20, 40313 Řehlovice, www.kcrehlo.cz


"Co má idejovou hodnotu, to jsme vzali se sebou, domov v srdci, píseň, pověst, jazyk, dějiny, umění. Zůstala jenom mrtvá materie!" To prohlásil Johann Andreas Blaha v programatickém úvodu do prvního vydání časopisu "Heimatbrief", který od roku 1949 vydával Heimatkreis Mies-Pilsen, spolek odsunutých Němců ze západočeských oblastí okolo Stříbra a Plzně. Ale nejen intelektuálové jako například kněz a básník Blaha posílali do časopisu příspěvky o starém domově. "Heimatbrief" byl velice participativní médium, ve kterém se i vášnivě debatovalo. Tehdejší diskuze lidí, kteří ztratili svůj domov, mohou dnes i inspirovat nás - co pro nás znamená "domov" a jak o něj pečujeme?

Christoph Mauerer (*1990) přišel po maturitě do Prahy na dobrovolnou službu a v Čechách našel nový domov. Dnes učí němčinu v Praze a v Plzni a zabývá se v interdisciplinární etnologicko-lingvistické doktorské práci dřívější německou menšinou v Plzni.

Více informací naleznete na www.tdkt.info

Těšíme se na Vás!