Dny české a německé kultury v Řehlovicích s Christophem Mauererem

14.10.2021

Festival Dny české a německé kultury je v plném proudu a na celkem 85 akcích z oblasti hudby, literatury, umění, společnosti, filmu a divadla se vše točí kolem pojmu domov. Tyto akce se konají mimo jiné za pomoci Collegium Bohemicum a Euroregion Elbe/Labe.

V sobotu 09.10.2021 se zájemci sešli na akci v Kulturním centru Řehlovice v Ústí nad Labem na téma "Dobrovolnická služba v České republice a Německu". Film "Všechno jinak" provází hlavní hrdinky Leonie z Lipska a Markétu z Prahy různými etapami jejich dobrovolnické služby: od semináře a jazykového kurzu přes komplikace způsobené pandemií, přes obavy, starosti, první úspěchy a milníky až po reflexi roku plného událostí.

Obě se účastnily díky "Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH", respektive "Dobrovolnické centrum, z. s.". Přikládáme brožuru se stažení.

V příjemné atmosféře byl čas klást otázky letošním dobrovolníkům. Podělili se o své první dojmy, očekávání, jazykové úspěchy a motivaci, proč se této výzvy zúčastnili. 


Následný workshop Christopha Mauerera na téma "Co pro nás znamená domov a jak ho pěstovat?" podnítil účastníky k prozkoumání pojmu domov v jeho různých aspektech, jako např.: Lidé, místa, kultura, jazyk (nářečí), víra a nejprve v malých skupinách diskutovat o významu těchto aspektů.

V následujícím příspěvku Maurer přednesl historické podněty k dějinám německé menšiny v (západních) Čechách a jejich způsobu udržení domova, na které navázala skupinová diskuse. Různorodé publikum poskytlo mnoho nových pohledů založených na osobních zkušenostech a generačních rozdílech, které byly zahrnuty do příspěvků.

Všem účastníkům přejeme hodně zábavy při dalších akcích!

Vaše SAG