Německo - česká kniha Květen 1945 v Československu

17.05.2021

Milí příznivci česko-německých vztahů,

"Mai 1945 in der Tschechoslowakei. Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze / Květen 1945 v Československu. Vzpomínky na jedné i druhé straně hranice" to je nová dvojjazyčná kniha Dr. phil. Kateřiny Kovačkové.

Kniha "Květen 1945 v Československu" je dvojjazyčná, v němčině a češtině. Vznikla ve většině případů na základě interview s pamětníky, které autorka vedla buď v němčině, nebo češtině, podle toho, na které straně hranice rozhovory nahrávala, resp. sbírala. Většina pamětníků z knihy má německé kořeny, a byli buď za různých okolností po válce vysídleni, nebo nuceni v Československu zůstat.

Autorka se snažila zachytit atmosféru tehdejšího života očima dětí, kterými zpovídaní pamětníci byli, a pohnout tak možná zajetými "před-stavami" čtenáře o tomto poněkud prekérním údobí naší země. Můžete si přečíst také jednu z recenzí.

Pokud se zajímáte o česko - německou historii a kulturu vzpomínání, určitě si knihu neváhejte objednat zde https://www.lit-verlag.de/search?sSearch=Kovackova nebo přímo u autorky kovackova.katerina@gmail.com.

Přejeme krásný start do nového týdne!

Vaše SAG