Edukace

25.10.2022

Ve dnech 11. a 13. října jsme se společně s Alinou (stážistkou SAG) a Adinou (praktikantkou SAG) vydaly do základní školy v Praze-Kyjích v rámci vzdělávacího projektu Edukace SAG, kde jsme s v úterý a ve čtvrtek měly s nejdříve se třídou 8.A a poté 8.B hodiny němčiny na téma "volný čas".

Protože jsme s Alinou letos teprve odmaturovali, bylo pro nás nezvyklé vrátit se tak brzy do školy, a to ještě do české školy, a ne jako žáci, ale jako "učitelé" na jeden den.

Po přípravě na průběh naší výuky v minulých týdnech začala hodina němčiny hrou bingo, při které jsme se mohly s dětmi seznámit. Následovala interaktivní prezentace na toto téma "volný čas", při níž měli žáci přiřadit slova k obrázkům a poté vyprávět o sobě a svých zálibách. Abychom si upevnili nová slovíčka, zahráli jsme si s žáky hru "Lidské Pexeso", která byla velmi zábavná jak pro nás, tak pro žáky. Na konci hodiny jsme také představily Spirálu, projekt SAG.

Myslím, že bylo skvělé, jak dobře se děti zapojily a jak velký zájem projevily o naše hodiny. Výuka němčiny byla pro nás všechny zajímavou a novou zkušeností a velmi jsme si ji užily. Díky ní jsme měly možnost nahlédnout do profese učitele, což je velmi cenné i pro naši budoucí profesní orientaci.

V prosinci se do této školy vrátíme a se stejnými třídami proběhne výuka na téma "Rodina a kariéra". Těšíme se na to!

Carla, ESC dobrovolnice ve Spirále