Festival Meeting Brno

25.06.2024

Sdružení Ackermann-Gemeinde se letos opět spolu se svou sesterskou organizací Ackermann-Gemeinde vydalo vstříc dialogu na festival Meeting Brno, který se tentokrát udál v prosluněných dnech 21. - 30. června.

Festival se poprvé konal v roce 2016 a dodnes nabízí lidem různých kultur a náboženství  prostor pro otevřenou výměnu. Připraven je vždy pestrý program, jenž zahrnuje vše od divadelních představení a koncertů až po panelové diskuse.

Druhý den akce se do Brna vypravily také naše současné dobrovolnice a stážistka z pražské kanceláře. V tento den se konal velký pochod smíření, kdy stovky lidí absolvovaly 32 kilometrů dlouhou pouť a poté byly přivítány u stánků v augustiniánském klášteře. SAG mělo možnost tak navázat kontakt s mnoha zainteresovanými českými i německými občany a vést inspirativní diskuse.

Víkend byl zakončen česko-německo-italskou bohoslužbou, kterou pořádalo Ackermann-Gemeinde.

Víkend se zcela vydařil a těšíme se na setkání v příštím roce.