Jarní setkání Spirály 2021 úspěšně za námi

21.02.2021

Letošní Jarní setkání Spirály & Junge Aktion bylo speciální tím, že se poprvé uskutečnilo online. Odvážně jsme si vyzkoušeli hned dva nové formáty: společné sledování filmu a simultánní tlumočení. Celé setkání se neslo v duchu tématu Feminismus... není sprosté slovo. Snažili jsme se na téma podívat kritickou perspektivou a optikou nezávislého pozorovatele - spíše než populistické osobnosti.

O zajímavý film se první den setkání postarala Katka Břendová z předsednictva Spirály, která vybrala z programu série Promítej i Ty! americký film Lepším člověkem. Tento snímek se zabývá násilím v partnerském vztahu. Jeho aktéři, bývalí partneři, po dvaceti letech společně otevírají temnou kapitolu jejich vztahu a vyrovnávají se s bolestnou zkušeností, která ovlivnila jejich životy.

Film, který je velmi citlivou sondou do osobních životních příběhů obou aktérů, nám poskytl mnoho podnětů pro následnou diskuzi.

Druhý den jsme se spolu s našimi expertními hosty podívali pod pokličku tématu, které často víří emoce (minimálně v českém mediálním prostředí). Nejprve nás Pavel Houdek, advokát a instruktor sebeobrany pro ženy, provedl tématem násilí páchaného na ženách a také stereotypy, jaké s ním souvisí.

Poté svůj příspěvek přidala právnička a novinářka zabývající se dlouhodobě genderovými tématy Šárka Homfray. Ve své prezentaci nejprve shrnula důvody vedoucí k problémům v české společnosti, která pramení z nerovností na pracovním trhu, ale také ve stereotypním vnímání (žen) a nepříznivě nastavenými strukturami. Otázky jsme mohli kombinovat s vlastními zkušenostmi a ověřovat tak její tvrzení, příp. je podložit fakty.

Na závěr jsme se vrátili ještě jednou k filmu, resp. otázkám, které nás k tématu napadly den před diskuzí - i na ně jsme získali díky našim expertům upřesňující odpovědi.

Byl to každopádně zajímavý a podnětný čas, za který děkujeme!
Poděkování patří také naší tlumočnici Miladě Vlachové a přípravnému týmu Předsednictva Spirály. Těšíme se na další společné akce!