Katholikentag začíná - první zastávka v Drážďanech!

29.05.2024

Ve středu 29. 5. 2024 jsme nasedli před Emauzským klášterem do autobusu a spolu s naší výpravou vyučujících němčiny se vypravili směr Erfurt. Cílem byl totiž erfurtský Katholikentag - ověnčený naším vlastním programem, věnovaným právě učitelkám německého jazyka. Snažili jsme se jej sestavit tak, aby naše účastnice měly příležitost načerpat inspiraci, získat nové perspektivy a do škol se navrátit s občerstvenou myslí. Pokusili jsme se o to prostřednictvím kulturního programu, workshopů a přednášek - a nakonec zprostředkováním kontaktu mezi učitelkami samotnými. 

Proto naše cesta vedla nejdříve do Drážďan, kde jsme se setkali s vyučující češtiny Mgr. Lucií Voitovou v Institutu slavistiky na Technische Universität Dresden. Celý program byl zahájen úvodním Statiem, v rámci nějž se naše účastnice zaměřily na své silné a slabé stránky, na motivující a náročné aspekty svého povolání. Po vzájemném porovnání těchto těžkostí a radostí jsme si vyslechli úsek z životopisu svatého Dona Bosca, papežem Janem Pavlem II. zvaného Otce a učitele mládeže. Zbytku programu se zhostila Lucie Voitová, která nejprve pohovořila o (nejen) pedagogických projektech, jež sdružují Čechy a Němce a jež zájemcům nabízí rozšíření obzorů na kulturní i jazykové úrovni. Dále se věnovala výuce češtiny v Německu a postupně svůj záběr zužovala na Sasko, Drážďany a nakonec na Technickou Univerzitu samotnou. Přiblížila nám jednotlivé akce a instituce, které podporují česko-německou jazykovou výměnu, a zároveň sdílela své zkušenosti z výuky - jak se snaží mezi svými studenty budovat vztah nejen k jazyku sousedské země, ale i ke kultuře, jež je s ním neodmyslitelně spojená. Nakonec k nám promluvil ředitel Institutu Prof. Dr. Holger Kusse a představil nám některé z materiálů a podpůrných zdrojů, jež univerzita poskytuje všem, kteří s potýkají ať už s češtinou nebo s němčinou - ať už před katedrou nebo za ní.

Po přednášce jsme se vydali do centra Drážďan, kde nás čekala vedená prohlídka nejvýznamnějších památek města. Náš průvodce hovořil o bolestné, ale nadějné historii města a o obnově dnes již (znovu) překrásných budov. Měli jsme tak příležitost prohlédnout si drᡞďanskou katedrálu, zámek a operu - i se dozvědět vše o tíži kupole Frauenkirche.

Navečer jsme dorazili do Erfurtu. Katholikentag byl již v plném proudu - známka, že to nejlepší nás teprve čeká.