Meeting Brno 2020

28.09.2020

V polovině září se uskutečnil druhý díl letošního ročníku festivalu Meeting Brno, jehož cílem je připomínat multikulturní historii a obyvatele města Brna. Od roku 2015 tak pořadatelé zvou zástupce původních německých, židovských či rakouských obyvatel a spolu s českými účastníky vytvářejí platformu pro setkávání a mezinárodní dialog. Také dialog mezi lidmi různých generací patří neodmyslitelně k Meetingu, stejně jako spoustu doprovodných akcí pro širokou veřejnost. Letošním mottem festivalu se stalo heslo "Vystup z řady - Stand out - Tritt hervor".

Jedním z partnerů, kteří festival spolu s brněnským týmem připravovali, byla také Ackermann-Gemeinde. I naši zástupci se zapojili do programových bloků, např. při diskuzi zajímavých hostů na téma "Vstát a zakročit: Úsilí o lepší společnost", při absolvování "Pochodu smíření" či při česko-německé nedělní mši. Zážitky to byly vskutku nevídané!

Pochod smíření z Pohořelic do Brna letos absolvovalo asi 300 účastníků, zakončen byl v zahradách opatství na Mendlově náměstí. Během 26 km se naskytlo mnoho příležitostí k seznámení se, popovídání si s přáteli a bylo také dost času na to přemýšlet, co se v těchto místech před 75 lety dělo. Mnozí účastníci se na trasu pochodu vydali opakovaně, mnozí šli s celou rodinou nebo vážili dalekou cestu - pro všechny byla účast významným symbolickým gestem a příležitostí ke vzájemnému sblížení, porozumění, odpuštění.

V podobném duchu se nesla i česko-německá mše v kostele blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné. Bohoslužby se ujal P. Pavel Hověz, P. Klaus Oehrlein a P. Mons. Anton Otte. Její účastníci si připomněli čtyři výrazné osobnosti, které se zasadily o mezinárodní porozumění: S. Restitutu Kafkovou, Kardinála Josefa Berana, Přemysla Pittera a P. Pavla Sladka. Ti všichni "vystoupili z řady", a život každého z nich předává důležité poselství i dnes.

P. Oehrlein položil účastníkům bohoslužby aktuální otázky (inspirované životem S. Restituty): "Je vaše náklonnost, váš zájem a váš soucit se všemi lidmi bez rozdílu - s bohatými i bezdomovci, uprchlíky dnešní doby?" a promluvil také o osobní statečnosti Kardinála Berana. "Koho bych se měl bát? Čemu se dnes obětujeme? Kdo si dnes uzurpuje moc nad ostatními lidmi? Proč zůstat i v současné době ostražití?" ptal by se nás nejspíš dnes. 
P. Pitter by nás pravděpodobně vedl k zamyšlení nad tím, jak se zasazujeme o pomoc slabším, zranitelnějším (v období pandemie zvlášť aktuální), jak jednáme na komunitní úrovni, v naší obci, každý den. V duchu Sladkových slov položil P. Oehrlein poslední znepokojivé otázky: "Kde je váš domov? Je to místo, kde jste se narodili, nebo si ho nosíte v srdci? Dokážete dát pocit domova ostatním lidem, máte pro ně místo ve vašem srdci? Co nám brání odpustit, usmířit se?" 

Bohoslužbu doprovázel hudební soubor schola farnosti Brno-Lesná. Její účastníci měli možnost také vidět Kříž z Coventry, symbol smíření. Výjimečný pocit z tohoto vzájemného setkání umocnil také unikátní moderní prostor nově vysvěceného kostela.

P. Oehrlein položil účastníkům bohoslužby aktuální otázky (inspirované životem S. Restituty): "Je vaše náklonnost, váš zájem a váš soucit se všemi lidmi bez rozdílu - s bohatými i bezdomovci, uprchlíky dnešní doby?" a promluvil také o osobní statečnosti Kardinála Berana. "Koho bych se měl bát? Čemu se dnes obětujeme? Kdo si dnes uzurpuje moc nad ostatními lidmi? Proč zůstat i v současné době ostražití?" ptal by se nás nejspíš dnes. 
P. Pitter by nás pravděpodobně vedl k zamyšlení nad tím, jak se zasazujeme o pomoc slabším, zranitelnějším (v období pandemie zvlášť aktuální), jak jednáme na komunitní úrovni, v naší obci, každý den. V duchu Sladkových slov položil P. Oehrlein poslední znepokojivé otázky: "Kde je váš domov? Je to místo, kde jste se narodili, nebo si ho nosíte v srdci? Dokážete dát pocit domova ostatním lidem, máte pro ně místo ve vašem srdci? Co nám brání odpustit, usmířit se?" 

Bohoslužbu doprovázel hudební soubor schola farnosti Brno-Lesná. Její účastníci měli možnost také vidět Kříž z Coventry, symbol smíření. Výjimečný pocit z tohoto vzájemného setkání umocnil také unikátní moderní prostor nově vysvěceného kostela.

(Veronika Kupková)