Město Hradec Králové

21.12.2023

Hradec Králové je místem. kde se uskuteční česko-německá konference 2024. Pokud jste se ještě nepřihlásili, můžete tak udělat zde: https://www.ackermann-gemeinde.cz/cesko-nemecka.../ Dovolili jsme si pro Vás připravit krátké čtení o jeho historii a krásách.

Město Hradec Králové, které je domovem přibližně sto tisíc obyvatel, leží na soutoku Labe a Orlice a od pradávna představuje centrum východočeského regionu. Je sídlem krajských správních institucí, mnoha středních a též několika vysokých škol a v neposlední řadě také biskupství. Přestože Hradec Králové nebyl nikdy významným průmyslovým centrem, nalézá se zde i řada podniků střední a větší velikosti včetně továren (např. výrobce pian Petrof).

Hradec Králové má bohatou historii již od středověku. Byl královským městem, přičemž městský status získal už v roce 1225. Mezi královskými městy měl zvláštní postavení tím, že byl věnným městem. To znamená, že sloužil jako sídlo českým královnám. Několik královen-vdov zde ve středověku dožilo svůj život poté, kdy v Praze již vládl nový královský pár. Ostatně to, že město patřilo královnám, se odráží i v jeho názvu: Hradec (paní) Králové. Není též bez zajímavosti, že v období husitství byl Hradec Králové jedním z center husitského radikálního hnutí. Po své smrti zde byl dokonce pohřben Jan Žižka, nicméně jeho ostatky byly později přemístěny. 

V období husitských válek byl zbořen zdejší hrad, takže v současnosti jsou dominantou města dvě jiné stavby, a to Katedrála sv. Ducha a hned vedle ní stojící Bílá věž. Město prošlo dvěma těžkými historickými obdobími, která podstatně ovlivnila jeho dnešní ráz. Až do třicetileté války byl Hradec Králové velkým a významným městem, jedním z nejvýznamnějších v Čechách hned po Praze. Za třicetileté války bylo ovšem město téměř úplně zničeno a svého předchozího rozmachu už poté nedosáhlo. 

Druhá rána přišla v 18. století, kdy bylo rozhodnuto učinit z Hradce Králové pevnost na obranu proti Prusům. Královéhradecká předměstí byla stržena a zůstalo pouze historické centrum, které bylo obehnáno několika liniemi pevnostních hradeb. Hradec Králové tehdy připomínal svým vzezřením dnešní Terezín či Josefov u Jaroměře. Prusové mimochodem opravdu dorazili až k městským hradbám, a to během prusko-rakouské války roku 1866. Tehdy došlo v blízkosti města k monumentální bitvě, jíž se účastnilo téměř půl milionu vojáků. Samotná pevnost v ní však nesehrála nijak významnou roli. ¨

Na konci 19. století pak byl pevnostní status města zrušen a hradby strženy. Vznikla tak velká příležitost vystavět prakticky celé město znovu v moderním duchu dle předem promyšleného urbanistického plánu. Tato příležitost byla v následujících desetiletích bohatě využita. Hradec Králové tak dnes vyniká velkou koncentrací pozoruhodných staveb moderní architektury, díky čemuž si již v době mezi světovými válkami vysloužil přezdívku "salon republiky".