Mezigenerační setkání Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály

13.07.2023

Srdečně Vás zveme na Mezigenerační setkání Sdružení Ackermann-Gemeinde a Spirály, které se uskuteční
 22. - 24. září 2023 v Hejnici!

Přijďte s námi strávit pár podzimních dní, pobavit se na téma "Vývoj česko-německých vztahů - výzva současnosti" a podílet se na vzniku možných řešení této výzvy!

Závaznou přihlášku vyplňte, prosím, zde:

https://www.ackermann-gemeinde.cz/online-formular/