Mezinárodní dny ve Frankfurtu

29.10.2019

Malý krok pro svět, ale velký krok pro Klárku

Ahoj, jmenuji se Klárka Zelinková a díky mému členství ve Spirále jsem měla tu čest se zúčastnit pěti denního setkání křesťanské mládeže ve Frankfurtu. V následujících řádcích bych vám chtěla přiblížit, proč pro mě byly tyto zářijové dny tak výjimečné.
Spolu s námi do Frankfurtu dorazili také mladí lidé ze Slovenska, Rumunska, Ukrajiny, Kosova a Polska. S touto národnostní rozmanitostí dostalo setkání mezinárodní atmosféru. Bylo velmi zajímavé hovořit s nimi o jejich vlasti a poznávat jejich kulturu.
Byli jsme ubytováni v domovech rodin žijících v okolí. V sobotu dopoledne vyhrazen čas, který mohl být využit na lepší seznámení s nimi. Já jsem se díky tomu stala na pět dní pátým dítětem ve velmi milé rodině.
Dny ve Frankfurtu byly velmi nabité. Tématem setkání bylo: Mit dem Gott kann ich die Mauern überspringen.
Například ve čtvrtek si každý mohl vybrat, kde stráví dopoledne. Na výběr byla návštěva v různých sociálních zařízeních. Konkrétně já jsem se dostala do takzvaného Mehrgenerationenhaus. Tento spolek působí ve čtvrti Gallus, kde žije řada nově příchozích, a nabízí pomoc nebo jen rozptýlení ve volném čase všem věkovým kategoriím. Líbil se mi jejich přístup k lidem. Bylo opravdu vidět, že chtějí pomáhat a dělat nově příchozím obyvatelům hezčí život.
Frankfurt je moc pěkné město. Byla by škoda ho opustit bez důkladné prohlídky. Naštěstí bylo k této příležitosti vyhrazeno dost času. Ještě ve čtvrtek po návštěvě všech možných institucí, které pomáhají ostatním kolem, nás čekala ještě jedna zajímavá událost. V odpoledních hodinách jsme se všichni nalodili na výletní loď na řece Mohan. Před námi byla plavba centrem Frankfurtu. Aby dostal čas strávený na palubě originální atmosféru, zpívali se na lodi lidové písničky z našich zemí. V pátek dopoledne jsme zas dostali možnost prohlédnout si Frankfurt z pěší perspektivy. Posloužil k tomu volný čas ve městě. Každý si tak mohl projít centrum dle svého uvážení. Tyto chvíle mám moc ráda. Kolem poledního bylo naše setkání pozváno na radnici, kde nás přivítal Pfr. Dekan Rolf Glaser a (Stadtrat) Dr. Bernd Heidenreich (CDU). Byl to velký zážitek, protože na stejném místě obědvala týden před naší návštěvou britská královna. Přijde mi super, že se o nás vedení města zajímalo a takto pěkně nás přivítalo.
Každé ráno na začátku a na konci programu jsme se sešli v kostele ke společné modlitbě. Účastníci z jednotlivých států si předem připravily krátké zamyšlení k tématům bezpečí, svoboda, solidarita... Vybrali také písničku, kterou nám zazpívali. Největším duchovním zážitkem pro mě byla sobotní mše svatá. Nejenže kvůli nám přijel pan biskup, aby ji mohl sloužit, ale dokonce zazpívala skupina z Eritrey. Připadala jsem si pak že se nacházím úplně v jiném světě a že opravdu s Bohem můžu přeskočit zdi.
Musím říct, že z mého pohledu mám největší radost z toho, jaký jsme se tam sešli kolektiv. Každý byl otevřený, nebál se diskutovat s ostatními. I když máme rozdílné mateřské jazyky, díky angličtině jsme si mohli rozumět. Poslední večer byl pak vyvrcholením celé akce. V Griesheimu se konal Bandfestival, na kterém hrály místní kapely. Celý večer se moc povedl. Moc velký dík patří všem lidem z okolí, kteří se o nás s láskou starali a hlídali, aby nám nic nechybělo.
Děkuji moc, že jsem se mohla účastnit tohoto setkání. Spoustu mě to naučilo, seznámila jsem se s novými lidmi a poznala nové kultury. Přijde mi, že opravdu má cenu se takto s mladými lidmi potkávat a sdílet své názory. Jsem velmi vděčná, že mezi sebou boříme zdi a dokážeme vycházet mezi sebou, že máme společný domov-Evropu.

Skupinová fotografie účastníků Spirály
Skupinová fotografie účastníků Spirály