Pozvánka na setkání v Schmochtitzu s AG

13.05.2024

Naše sesterská organizace Ackermann-Gemeinde vás srdečně zve na česko-německé setkání s názvem "Překračování hranic - důsledky rozdělení Německa před 75 lety: Dvě země, SRN a NDR, s odlišnou ideologií a jejich vztah k sousední ČSR/ČSSR", jež se odehraje 28. - 30. 6 ve Schmochtitzu.

Jedno letošní výročí se obvykle přehlíží a tomu bychom letos rádi předešli: před 75 lety byly založeny dva německé státy a tímto založením bylo na dlouhá léta zpečetěno rozdělení naší sousedské země.

To znamenalo výrazný dopad na životy všech jejích obyvatel a také zásadně ovlivnilo její vztahy se zemí, v níž se mnozí z nich narodili a která byla kdysi jejich domovem - Českem.

Rádi bychom využili příležitosti prozkoumat tuto významnou událost očima obyvatel všech z těchto tří zemí, které byly a v některých případech stále jsou tímto datem ovlivněny.

Jsme proto velmi rádi, že se nám podařilo získat k tomuto tématu - pokud jde o bývalou SRN a ČR - odborné přednášející, kteří budou k dispozici i pro výměnu názorů a diskusi. Třetí řečník doplní oba přednášející z pohledu občana (bývalé) NDR.

Na sobotní odpoledne je naplánován výlet do bývalé české enklávy v Sasku, do města Schirgiswalde.

Těšíme se na Dny setkávání ve Schmochtitzu a pevně doufáme, že pro vás bude tento víkend zajímavý a obohacující.

Upozorňujeme na uzávěrku přihlášek 14. června 2024.

Pozvěte prosím také své přátele a známé! Těšíme se na vás!

Níže naleznete dokumenty potřebné pro přihlášku, stejně jako všechny další podrobné informace.