Referenti česko-německé konference 2024

13.01.2024

Za necelý měsíc se uskuteční naše česko-německá konference 2024.
Letošní téma zní "Od usmíření k budování společné budoucnosti".

Na sobotní dopolední panelovou diskusi jsme pozvali celou řadu řečníků, kteří se budou tématu konference věnovat. Budete mít také možnost klást řečníkům otázky a po skončení s nimi diskutovat o probíraném tématu.

Více informací o naší konferenci, která se bude konat od 9. do 11. února 2024 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové, stejně jako registrační formulář najdete zde.

Naše referenty a referenty můžete blíže poznat níže: