Překročení hranice ještě aktuálněji

27.02.2022

Zprávy čtvrtečního rána 24. 2. 2022 přinesly drsnou realitu. 

V hlavě mi vířily myšlenky, co to bude znamenat; takhle vypadá začátek války... mezi nimi se také vynořil slovo Písma: "V obrácení a důvěře je Vaše síla." 

Každý z nás se asi ptá sám sebe: Můžu něco udělat? Protestovat, demonstrovat, modlit se? Přišla výzva papeže "Takový druh lze vyhnat jen modlitbou a postem" Dobře, jak se tedy postit? Chceme zabránit válce, prosíme o mír. Co kdybychom šířili mír dobrými zprávami a ty špatné si nechali pro sebe. Zkusme svolávat Boží požehnání i na ty, co nás štvou, co jsou nám nesympatičtí, kteří nám ublížili. Ne všichni Rusové souhlasí s válkou, ostatně naši němečtí přátelé vědí. Celé Rusko i Putin potřebují Boží požehnání. 

A co kdybychom bránili válce tím, že se budeme postit od svých soukromých válek, dokázali utnout negativní komentáře na adresu druhých ba i jenom takové myšlenky. Co kdybychom při chuti hovořit špatně o druhém se "kousli do jazyka", jak o tom hovoří papež František Alespoň pro mě je to opravdu výzva. 

A ještě jedno povzbuzení do doby, kdy po pandemii přichází válka: "Budou velká znamení na slunci a na měsíci a úzkost národů, uslyšíte o válkách... až se to všechno začne dít vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení."

s. Angelika Pintířová

duchovní rádkyně