Program XXXI. Brněnské sympózium 2023

29.03.2023

V pátek se někteří z nás opět setkají tentokrát na XXXI. Brněnském sympóziu!

Doufáme, že se těšíte stejně tak jako my! 

Níže si můžete stáhnout dokument s programe, který Vás v Brně čeká.