Projekt Svědkové lidskosti/Zeugen für Menschlichkeit

07.01.2022

Připravili jsme nový vzdělávací projekt pro české a německé školy! Wir haben ein neues Bildungsprojekt für tschechische und deutsche Schulen vorbereitet!

/Deutsche Version/

Projekt Svědkové lidskosti/Zeugen für Menschlichkeit nabízí žákům zajímavý pohled na odboj křesťanských sudetských Němců proti nacistickému režimu. Interaktivní výuka za pomoci našich lektorů zprostředkovává obsah v mezinárodním kontextu díky spojení českých a německých partnerských škol. Účastníkům nevznikají žádné náklady.


Vše o tomto projektu se dočtete na našich nových stránkách https://www.edukace-sag.cz/svedkove-lidskosti/


Pokud máte zájem či dotazy, obraťte se na nás přes e-mail edukace@ackermann-gemeinde.cz!

Budeme rádi, když náš projekt doporučíte dál.
Těšíme se na Vás!

Vaše SAG

🇩🇪 Das Projekt Svědkové lidskosti/Zeugen für Menschlichkeit bietet Schülerinnen und Schülern einen interessanten Einblick in den Widerstand der Sudetendeutschen Christen gegen das NS-Regime. Interaktiver Unterricht mit Hilfe unserer Lektorinnen und Lektoren vermittelt die Inhalte in einem internationalen Kontext durch die Verbindung tschechischer und deutscher Partnerschulen. Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten.


Sie können alles über dieses Projekt auf unserer neuen Website https://www.edukace-sag.cz/svedkove-lidskosti/ lesen.


Falls Sie interessiert sind oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail edukace@ackermann-gemeinde.cz!

Wir freuen uns, wenn Sie unser Projekt weiter empfehlen.
Wir sind auf euch gespannt!

Ihre SAG