SAG na Dni s didaktikou němčiny

17.06.2024

"Workshop němčina v pohybu". Tak se jmenoval programový blok, se kterým se Sdružení Ackermann-Gemeinde představilo na konferenci Den s didaktikou němčiny. Žádné kotrmelce za recitace Goetheho poezie se sice na Pedagogické fakultě UK pod naším vedením nekonaly, přesto věříme, že i tak si naši posluchači z programu odnesli jedinečnou vzpomínku. Naším cílem totiž bylo, aby tito posluchači nebyli jen prostými posluchači – ale aby se stali aktivními účastníky dění.

Hned na začátku jsme prostřednictvím interaktivní hry rozebrali základní stavební kameny naší organizace. Přítomní pedagozi odhadovali, co mezi ně patří a co naopak ne, a pomocí této rychlé rozehřívací diskuse se nenásilně seznámili s charakterem SAG. Dále jsme prezentovali některé z našich projektů, které by vyučujícím a jejich žákům mohly být prospěšné k dalšímu rozvoji. Protože ať už je sezení nad učebnicemi sebevíce potřebné, nakonec nejvíce pro cizojazyčné dovednosti člověka udělá to, že se dá student do pohybu, navštíví kolébku tohoto jazyka, pozná její obyvatele a němčinu zažije v praxi. O tom jistě především jazykáři vědí své – a pro nás bylo ctí mít příležitost seznámit je s možnostmi, jež naše Sdružení v tomto ohledu nabízí. Přiblížili jsme jim tedy naši každoroční Česko-německou konferenci, možnosti studentské stáže, mládežnickou organizaci Spirálu nebo i náš nejčerstvější projekt – přeshraniční učitelské setkání.

Klíčovou složkou celého našeho výstupu byla Edukace. Právě tento projekt totiž i běžné studenty vytáhne z lavic a skrze kontakt s rodilými mluvčími a zábavné aktivity jim ukáže němčinu v trochu jiném světle. Ve srovnání s všudypřítomnou a živoucí angličtinou má totiž německý jazyk tendenci upadat mezi školáky v nelibost. Naším cílem je dokázat jim, že navzdory převládajícímu mínění má němčina duši – a to velkou a bohatou. Činíme tak prostřednictvím her, aktivit a skupinového programu, jenž má zájem mezi žáky vzbudit. Budovat vztah, pochopení a snad i nadšení. To totiž, dle našeho názoru, vede potom k úspěšnému budování vztahů, pochopení a nadšení i mezi lidmi.

Abychom tuto myšlenku našim posluchačům demonstrovali, zapojili jsme je do jedné z aktivit, kterou na hodinách Edukace rádi provozujeme – speed friending. V rychle se protáčejících dvojicích se učitelé a učitelky věnovali otázkám, které rozebíraly jejich profesní cestu, vztah k přeshraniční spolupráci, a i náhled na české školství jako takové. To vše samozřejmě v němčině.

Opět jsme tak měli příležitost radovat se z práce s různorodou skupinou lidí, kteří vynikají svou láskou k jazyku. Držíme palce, ať se jim tuto náklonnost daří úspěšně předávat dál. Snad na některé z hodin Edukace na viděnou!