SAG na Katholikentag - od jazykové animace po networking

02.06.2024

Ve středu 29. 5. 2024 jsme nasedli před Emauzským klášterem do autobusu a spolu s naší výpravou vyučujících němčiny se vypravili směr Erfurt. Cílem byl totiž erfurtský Katholikentag - ověnčený naším vlastním programem, věnovaným právě učitelkám německého jazyka. Snažili jsme se jej sestavit tak, aby naše účastnice měly příležitost načerpat inspiraci, získat nové perspektivy a do škol se navrátit s občerstvenou myslí. Pokusili jsme se o to prostřednictvím kulturního programu, workshopů a přednášek - a nakonec zprostředkováním kontaktu mezi učitelkami samotnými.

Po volném pátečním dopoledni stráveném na programu Katholikentag čekal naše učitelky workshop se Simonou Pöder Innerhofer, Ph.D. - lektorkou němčiny a hebrejštiny. Ta se zabývá jazykovou animací a psychodramaturgií, tedy inovativními metodami, jež přivádí žáky k jazyku i z jiných úhlů, než bývá v běžné výuce zvykem. Představila nám pestrou škálu cvičení, která studentům slouží k rozehřátí a uvolnění, ale i taková, jež jim umožňují hravou formou podrobit vlastní schopnosti zkoušce za plného soustředění. Všechny tyto aktivity si pedagožky mohly pod vedením Simony na vlastní kůži vyzkoušet a posléze společně analyzovat, jak by se daly aplikovat v každodenní výuce.

Jakmile byl workshop s úspěchem zakončen, vypravili jsme se do Erfurtu, a tedy do víru dění. Naše účastnice si mohly vybrat mezi prohlídkou města vedenou organizátory Katholikentag a dalším programem, jenž festival nabízel. Navečer jsme se zase všichni sešli na bohoslužbě pořádané naší sesterskou organizací Ackermann-Gemeinde.

Sobota se nesla na vlně práce s mládeží. Ráno jsme vyrazili opět do centra na Katholikentag, kde učitelky dostaly pracovní list s jedním hlavním úkolem - navštivte stanoviště uvedených organizací, informujte se u nich o možnostech přeshraniční mládežnické výměny, sbírejte kontakty, vyzvídejte. Naše cesta nejdříve vedla ke stánku Renovabis, katolické organizace, jež se zasazuje o podporu zemí na východ od Německa. Zástupci Renovabis s námi pohovořili o příležitostech, které mladým nabízí, a představili nám svou činnost (nejen) na úrovni česko-německých projektů. Dalšími ze stanovišť byli Bund der Deutschen Katholischen Jugend, zástupci Salesiánů nebo také Ackermann-Gemeinde - zkrátka všichni ti, kteří jsou otevřeni přeshraniční mládežnické spolupráci.

Když jsme se navrátili z města, čekaly na nás zástupkyně Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde s připraveným programem. Představily nám formou workshopu další hry a aktivity, jimiž je možné děti a mládež nadchnout pro cizojazyčnou komunikaci, a poté s přítomnými členy Spirály popsaly fungování AG, SAG a jejich mládežnických organizací. Přiblížily tak pedagožkám naše projekty, které mladým zprostředovávají kulturně-edukační program v česko-německém prostoru a seznámily je s příležitostmi, které mladým naše organizace nabízí.

V neděli se již nachýlil čas našeho odjezdu. Celé setkání jsme završili závěrečnou reflexí. Pokusili jsme se shrnout, jaká je naše momentální vize do budoucnosti - co si naše účastnice slibují od dalších školních let, jaké jsou jejich plány, jaké je čekají výzvy. Když jsme po pěti vrchovatě naplněných dnech usedli do autobusu, cítili jsme všeobjímající spokojenost. Spokojenost, že akce byla obohacující a smysluplná, a to snad i nad očekávání. Teď už zbývá jen jediné, přenést nabytou inspiraci do praxe. A u našich učitelek nemáme pochyby, že jejich žáky nyní čeká jedinečná a rozmanitá výuka.